Az Európai Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a társadalomstatisztikai felmérésekből származó adatok gyűjtésének és felhasználásának új, integrált módjáról annak érdekében, hogy megfelelőbb támogatást kapjon a szakpolitikai döntéshozatal, közelebbről pedig a szociálpolitika.

Ha a szociális mutatók megbízhatóbb tudományos bizonyítékokon alapulnak, javul a társadalmi fejlemények elemzése, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy a szociális Európa AAA minősítést kapjon – áll a bizottság közleményében.

Marianne Thyssen (képünkön), a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és a mobilitásért, továbbá az európai statisztikákért (Eurostat) felelős biztos szerint „nem számokról, hanem emberekről van szó. A jó szakpolitika a jó adatoknál kezdődik. A szociális területen a legpontosabb adatokra van szükségünk. Létfontosságú, hogy naprakészebb és gyorsabban hozzáférhető adatok álljanak a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy a napjaink Európájában kidolgozott szociálpolitikák megfeleljenek a polgárok valós igényeinek. A mai javaslat is arra példa, hogy a szociális dimenzió központi helyet foglal el az Európai Bizottság menetrendjében.”

A javasolt keretrendelet számos területen csökkenti az adattovábbítási határidőket, aminek eredményeként gyorsabban közzé lehet majd tenni az adatokat. Az EU-ban jelenleg végzett hét meglévő háztartási felmérés egyesítésével, valamint a két vagy több felmérésben közös változók összehangolásával az uniós társadalomstatisztikák összehasonlíthatóságát és koherenciáját is növelni fogja. Ez továbbá a társadalmi jelenségek új vizsgálati módszereken alapuló, közös elemzését is meg fogja könnyíteni. Végül pedig annak köszönhetően, hogy a nemzeti statisztikai hatóságok innovatív megközelítéseket és módszereket fognak alkalmazni, és a különféle forrásokból származó adatokat ötvözni fogják, mélyebb és szélesebb körű adatok állnak majd rendelkezésünkre.

A társadalomstatisztikák korszerűsítése

Ez a kezdeményezés egy, a tagállamokkal szoros együttműködésben végrehajtott, a társadalomstatisztikák korszerűsítését célzó nagyobb program része. A statisztika e területén fokozottan felmerülő olyan kihívásokkal foglalkozik, mint például a módszertan és az informatika használatának gyors megújulása, az új adatforrások hozzáférhetővé válása, az adatfelhasználók újonnan felmerülő igényei és elvárásai, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokra nehezedő folyamatos nyomás. A szociális jogok leendő európai pillérét is támogatni fogja, amelynek érdekében az olyan témákban, mint az egyenlőtlenségek, a készségek, a foglalkoztatáshoz való egyetemes hozzáférés és a szociális védelmi kiadások, szilárd tényekre kell támaszkodni: ezeket a kérdéseket mind megbízható és időszerű statisztikákkal kell bemutatni. Ez a kezdeményezés is része a „Célravezető és hatásos szabályozás” elnevezésű programnak (REFIT), és célja a mintavétel alapján készülő európai társadalomstatisztikák ésszerűsítése, az adatgyűjtési folyamat hatékonyabbá és az elkészült statisztikák relevánsabbá tétele.

A statisztika egyéb területein, például az üzleti és a mezőgazdasági statisztikák területén is folyamatban van hasonló kezdeményezések kidolgozása.

Ez a keretrendelet hét háztartási felmérésre irányul: a munkaerő-felmérésre (LFS), a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztikákra (EU-SILC), a felnőttoktatási felmérésre (AES), az európai egészségfelmérésre (EHIS), az információs és kommunikációs technológiák (IKT) háztartásokban történő használatára irányuló felmérésre (IKT-HH), a háztartási költségvetési felmérésre (HBS), valamint a harmonizált európai időmérleg-felmérésre (HETUS).

A kezdeményezés csökkenteni fogja a mintavételes felméréseket végző tagállamok költségeit, valamint a felmérésekben részt vevő uniós polgárok terheit.

A bizottság célja, hogy 2019-től kezdve fokozatosan sor kerüljön a keretrendelet végrehajtására.