Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a Safis-EVO Zrt.-nek, hogy jogosulatlanul bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen, továbbá, hogy részvényeit nyilvánosan forgalomba hozza. A jegybank piacfelügyeleti eljárást folytat a társasággal szemben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű Safis-EVO Zrt. tevékenységének áttekintésére. Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a Safis-EVO úgynevezett „startup” (jellemzően újonnan induló, innovatív terméket vagy szolgáltatást létrehozó) vállalkozásokba történő befektetési lehetőségről szóló tájékoztatásokat hozott nyilvánosságra – írja közleményében az MNB.

A tájékoztatók szerint a leendő befektetők a Safis Befektető Társaság Bt. üzletrészeivel megegyező (kültagi pozícióban megtestesülő) úgynevezett nyereség részesedési jogot szerezhetnek a Safis-EVO által (beltagként) létrehozott Safis Befektető Társaság Bt.-ben. Az esetlegesen kilépő kültagok számára a Safis-EVO három év elteltével a nyereség részesedési jog 120 százalékos áron történő visszavásárlását ígéri. Továbbá a Safis Befektető Társaság Bt. megszűnését követően – állítása szerint – a befektetők a Safis-EVO részvényeseivé is válhatnak.

A nyereség részesedési jog – mint arra az MNB már korábban felhívta a figyelmet – a hatályos magyar jogszabályok által nem ismert jogintézmény. A piacfelügyeleti eljárás így egyrészt annak megállapítására irányul, hogy az érintett tevékenység megvalósít-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti engedélyköteles pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. Másrészt a jegybank vizsgálja azt is, hogy a társaság tevékenysége nyomán sérülnek-e a tőkepiacról szóló törvény értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályai.

A Safis-EVO nem szerepel az MNB vonatkozó nyilvántartásaiban, így jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet jogszerűen nem végezhet. A vállalkozás továbbá nem minősül tőzsdei kibocsátónak sem, így – tájékoztató, valamint hirdetmény hiányában – értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára sem jogosult.

Az MNB azonnali fellépésének köszönhetően feltehetően csak elenyésző számú érdeklődő került kapcsolatba a társasággal. Ugyanakkor befektető-védelmi okokból a jegybank végzésében – az MNB-ről szóló törvényben biztosított felhatalmazásával élve – azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a Safis-EVO engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen, továbbá, hogy értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozzon. A jegybank – eddigi gyakorlatával összhangban – a társaság adatait már korábban megjelentette internetes honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.