A statisztikai hivatal „Gazdaság és társadalom, 2018. I. negyedév” című friss kiadványának összefoglalója.

Makrogazdasági folyamatok

 • A hazánk külső gazdasági környezetéhez tartozó országokat 2018. I. negyedévben gazdasági bővülés jellemezte. Az előzetes adatok alapján az Európai Unió tagországainak együttes GDP-je 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit (szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok; forrás: Eurostat). A növekedési ütem mértéke kissé lassult a korábbi negyedévekhez képest.
 • A magyar gazdaságban 2018 elején folytatódott az öt éve tartó konjunktúra: a GDP volumene – az első becslés szerint – 2018 I. negyedévében 4,4 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
 • A magyar gazdaság I. negyedévi teljesítménynövekedésének egyik forrása a felhasználási oldalon a beruházási teljesítmény bővülése volt, mivel folytatódott az elmúlt év egészét jellemző dinamikus növekedés. A nemzetgazdasági beruházások volumene 17 százalékkal meghaladta a 2017. I. negyedévit. A beruházási aktivitás a legtöbb nemzetgazdasági ágban nőtt. Anyagi-műszaki összetétel szerint a volumennövekedés az építési beruházások körében 26, a gép- és berendezés-beruházásokéban 10 százalék volt.
 • A külkereskedelmi termékforgalomban 2018. I. negyedévben – az első becslés szerint – a kivitel értéke 26,1 milliárd eurót tett ki, 3,4 százalékkal többet, mint 2017 első három hónapjában. A behozatal értéke 24,0 milliárd euró volt, 3,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. 2018 I. negyedévében az aktívum 2,1 milliárd eurót tett ki, az egyenleg 54 millió euróval romlott a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. A részletesen feldolgozott, 2018. január–februári adatok szerint a külkereskedelmi termékforgalom volumene exportban 8,4, importban 7,8 százalékkal bővült 2017 ugyanezen időszakához viszonyítva.
 • 2018 I. negyedévében Magyarország – turizmussal együtt számított – szolgáltatásexportja 5,6 milliárd, -importja 3,6 milliárd eurót tett ki. A bevételek 4,6 százalékkal növekedtek, a kiadások 2,8 százalékkal csökkentek 2017 azonos I. negyedév időszakához viszonyítva. Szolgáltatás-külkereskedelmünk egyenlege 2,0 milliárd eurós többlettel zárta az év első három hónapját, ami 348 millió eurós javulást jelent éves összevetésben.

Ágazati teljesítmények

 • Az ipar, építőipar, kiskereskedelem és turizmus teljesítménye emelkedett 2018. I. negyedévben, amiben a belső gazdasági tényezők voltak a meghatározóak. A külföldi kereslet alakulása a turizmus területén hozzájárult a növekedéshez, ugyanakkor az ipar esetében kedvezőtlenül hatott.
 • 2018 I. negyedévében az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A növekedést támogatta a belföldi értékesítések 5,9 százalékos bővülése, az export volumene ellenben 0,2 százalékkal mérséklődött.
 • Az építőipari termelés 2018 I. negyedévében összehasonlító áron számítva 19 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a termelési érték kétharmadát képviselő épületek építése 18, az egyharmad részt adó egyéb építményeké 21 százalékkal bővült. A negyedéven belül egyenetlen volt az építőipari kibocsátás növekedése. Az első két hónapban folytatódott az elmúlt év egészét jellemző lendület: januárban 43, februárban 26 százalékkal haladta meg az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbit, amit márciusban szerény, 1,4 százalékos növekedés követett.
 • 2018 I. negyedévében 3394 új lakás épült, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9850 volt. Az előző év azonos időszakához képest a használatba vett új lakások száma 65, az építési engedélyek és bejelentések száma 3,4 százalékkal nőtt.
 • A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene az I. negyedévben 7,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 7,3 százalékos volt az emelkedés.
 • 2018 január–márciusában a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 11 százalékkal emelkedett. A külföldi vendégek 8,2, a belföldiek 14 százalékkal több vendégéjszakát vettek igénybe az egy évvel korábbihoz képest. 2018 első három hónapjában a vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 4,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, értéke összességében 236 milliárd forintot tett ki.
 • 2018. I. negyedévben a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben kifejezett áruszállítási teljesítménye 5,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2017 hasonló időszakában. A csökkenés túlnyomórészt az átlagos szállítási távolság rövidebbé válásával magyarázható, mivel a szállított tömeg mindössze 0,5 százalékkal mérséklődött.
 • 2018. január–márciusban 70 ezer személygépkocsit helyeztek első alkalommal forgalomba az országban, 18 százalékkal többet, mint 2017 ugyanezen időszakában.

Termelői és fogyasztói árak

 • 2018. január–márciusban a magyar gazdaságban nőttek az árak. Ehhez hozzájárult a fokozott bérkiáramlás mellett az (elsősorban élelmiszeripari) alapanyagok drágulása is.
 • 2018. január–márciusban a mezőgazdasági termelői árak 1,3 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, a növényi termékek (0,9 százalék) és az élő állatok és állati termékek ára (1,9 százalék) is magasabb lett. A mezőgazdasági ráfordítási árak az I. negyedévben 2,0 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában, ami a folyó termelő-felhasználás árszínvonalának 1,2 és a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 6,5 százalékos emelkedéséből adódott.
 • 2018 I. negyedévében összességében az ipari termékek 3,6 százalékkal kerültek többe, mint 2017 I. negyedévében, amihez a leginkább a járműipari cikkek áremelkedése járult hozzá.
 • Az építőipar termelői árai 2018 I. negyedévében átlagosan 8,2 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakihoz viszonyítva.
 • 2018. január–áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.

Társadalmi és jövedelmi folyamatok

 • 2018. I. negyedévét kevesebb halálozás és csökkenő természetes fogyás jellemezte: 2017 azonos időszakához viszonyítva kismértékben, 1,9 százalékkal mérséklődött az élveszületések száma, ugyanakkor ezt meghaladóan, 6,0 százalékkal csökkent a halálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás 11 százalékkal, 1933 fővel kevesebb volt a 2017. I. negyedévinél.
 • 2018 I. negyedévében tovább javultak a munkaerő-piaci mutatók: többen dolgoztak és kevesebben voltak munkanélküliek, így a gazdaságilag aktívak száma és aránya gyarapodott, miközben az inaktívaké mérséklődött. A 15–64 évesek körében a foglalkoztatottsági ráta 68,7, a munkanélküliségi ráta 3,9 százalék volt.
 • 2018 I. negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szinten átlagosan bruttó 316 300 forintot kerestek, ez 12,4 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset családi adókedvezménnyel együtt becsült összege 218 900 forintot tett ki, míg a kedvezmény nélküli nettó kereseti átlag szintén 12,4 százalékkal, 210 300 forintra nőtt.
 • 2018 I. negyedévében 3019 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, 4,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A balesetekben összesen 4057 ember sérült, közülük 121-en életüket vesztették, 924-en súlyosan megsérültek. A balesetek 7,9 százalékát, 239 balesetet okoztak ittas állapotban.

KSH