A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából az Európai Bizottság bejelentette, hogy 2017-ben kampányt indít a nők elleni erőszak leküzdéséért, mivel a jelenség továbbra is elterjedt Európán belül és kívül egyaránt.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke, Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos, Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos, Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos, Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos, Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos, Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos, valamint Julian King, biztonsági unióért felelős biztos a következő nyilatkozatot tette:

Ma, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján azt mondjuk: elég volt.

A lányokkal és asszonyokkal szembeni erőszak még mindig elterjedt jelenség az EU-n belül és kívül egyaránt. Még napjainkban is sok lányt és asszonyt vernek meg otthona falai között, zsákmányolnak ki szexuálisan és gazdaságilag, zaklatnak az utcán, a munkahelyén, az interneten és sportolás közben, erőszakolnak meg, csonkítanak meg és kényszerítenek házasságra világszerte. Az Unióban minden harmadik nő átélte már a nemi alapú erőszak valamilyen formáját. Ez felmérhetetlen következményekkel jár a családokra, a közösségekre, a társadalomra és a gazdaságra nézve.

A jelenleginél sokkal többet kell tennünk a nők elleni erőszak minden fajtájának megszüntetéséért. Az unióban a 15 év feletti nők csaknem 25 százalékát érte már partnere részéről fizikai és/vagy szexuális erőszak. Az európaiak több mint egynegyede úgy véli, hogy a nemi érintkezés a másik fél beleegyezése nélkül is elfogadható. Több mint egyötödük pedig azt gondolja, hogy a nők gyakran csak kitalálják a bántalmazást és a nemi erőszakot, vagy legalábbis eltúlozzák a velük történteket. Az áldozatok gyakran nem jelentik az ellenük elkövetett erőszakos bűncselekményeket. Sokszor a környezetük is nehezen szánja rá magát, hogy megtegye a szükséges lépéseket. Ez ellen együtt kell fellépnünk: le kell küzdenünk a nők érdekérvényesítését gyengítő sztereotípiákat, és meg kell mutatnunk, hogy a nőkkel szembeni erőszak nem elfogadható, és azt senki nem tolerálhatja.

Különös veszélynek vannak kitéve a lányok és asszonyok a konfliktushelyzetek és vészhelyzetek idején, amikor eszkalálódik az erőszak, a zsarolás, az emberkereskedelem, a kizsákmányolás és a nemi alapú erőszak számos formája. Ilyenkor több millió lány és asszony kényszerül elhagyni otthonát. Útközben és a menekülttáborokban azonban további erőszak fenyegeti őket a többi migráns, a csempészek, sőt egyes harmadik országok hatóságai részéről. Az EU-ban a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem áldozatai szinte kivétel nélkül harmadik országokból, veszélyes utakon érkezett lányok és asszonyok.

Fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy kiküszöböljük a rájuk leselkedő veszélyeket. A nemi alapú erőszakhoz kapcsolódó humanitárius projektjeink csaknem 3,4 milliót lányt és asszonyt, fiút és férfit érnek el szerte a világon. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2016–2020 közötti időszakra szóló cselekvési terv külkapcsolati részében továbbra is jelentős erőforrásokat fordítunk a világ különböző pontjain azokra a lányokra és asszonyokra, akiket jogsérelem ér, mert nem tanulhatnak, nem dolgozhatnak, nem vehetnek részt a politikai életben, nem örökölhetnek, nem szerezhetnek állampolgárságot vagy földtulajdont a férfiakkal egyenlő szabályok mellett. 2017-ben külön támogatást nyújtunk a legtávolabbi és legsérülékenyebb területeken élő, erőszakot átélt áldozatoknak.

Az unió emellett fokozza erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, hogy a konfliktus, üldöztetés, instabilitás és szegénység elől menekülő, az EU-ba érkező lányok és asszonyok orvosi ellátásban, jogi segítségnyújtásban, megfelelő trauma-tanácsadásban és pszichoszociális ellátásban részesüljenek, amennyiben hátrányos megkülönböztetés vagy erőszak áldozatául estek.

A mai napon az Európai Bizottság számos intézkedést indít a 2017. évre nézve a lányok és asszonyok elleni erőszak valamennyi formája ellen. A nemi alapú erőszak megelőzésére és az áldozatok támogatására irányuló alulról szerveződő, az Európai Unióban zajló erőfeszítések támogatására 10 millió eurót irányoztunk elő. Célunk a nők elleni erőszakkal kapcsolatos figyelemfelkeltés, tájékoztatás és tudatosságnövelés a nyilvánosság és a helyzet megváltoztatására alkalmas szakemberek – köztük a rendőrök, tanárok, orvosok, bírák – körében egyaránt.

Az alapvető jogok nyilvánvaló megsértésére egyszer és mindenkorra nemet kell mondanunk. Ez az oka a mai intézkedéseinknek. A nőkkel szembeni erőszak megszüntetése érdekében összefogunk a tagállamokkal. Lehetővé kell tenni, hogy a lányok és az asszonyok az Európai Unió és a világ bármely pontján félelemtől és erőszaktól mentesen élhessenek.