A Corvinus Zrt., valamint a Budapest Bank, az MKB és az MTB meghatározó tulajdonosai aláírták azt a befektetési és szindikátusi szerződést, ami alapján a magyar állam a Budapest Bankban fennálló közvetett állami részesedését – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, apport útján – a Magyar Bankholding Zrt. rendelkezésére bocsátja – közölte a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter sajtó és kommunikációs főosztálya.

A közlemény szerint az új bankcsoportban – az apport révén – a magyar állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül 30,35 százalék, az MKB tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB tulajdonosai pedig 37,69 százalék részesedést szereznek. Ezzel a lépéssel a magyar állam közvetett, többségi tulajdona megszűnik a Budapest Bankban, és az apportálással kapcsolatos engedélyezési eljárást követően hamarosan létrejön Magyarország második legnagyobb, tőkeerős és jelentős növekedési potenciállal rendelkező bankcsoportja, melynek konszolidált értéke meghaladja a 740 milliárd forintot. A tranzakció előkészítésében, a létrejövő új bankcsoport stratégiai víziójának és a szinergia koncepciójának kialakításában nagy, nemzetközi tanácsadók vettek részt, a befektetési banki feladatokat a Rothschild & Co látta el, a jogi tanácsadói feladatokat a DLA Piper végezte.

A Budapest Bank, az MKB és MTB részvényesei 2020. május 26-án közös szándéknyilatkozatban rögzítették, hogy szakértők bevonásával megvizsgálják egy univerzális bankcsoport létrehozásának lehetőségeit, és ennek érdekében megalapították a három bank tulajdonában álló Magyar Bankholding Zrt.-t. Az elmúlt hónapokban a Rothschild & Co befektetési bank és számos nemzetközi tanácsadó cég bevonásával a felek elvégezték a szükséges jogi, gazdasági, pénzügyi és szervezeti átvilágításokat és felbecsülték, hogy a három pénzintézet bankcsoportként működtetése milyen szinergiahatásokat eredményez. A szindikátusi szerződés aláírása ennek a folyamatnak a végeredménye, ami lehetővé teszi, hogy létrejöjjön Magyarország második legnagyobb, hazai tulajdonú, univerzális bankcsoportja – áll a közleményben.

„A Kormány 2019-ben azzal bízott meg, hogy tegyek javaslatot a Budapest Bankban fennálló többségi állami részesedés megszüntetésére. A hazai bankrendszer stabilitása, versenyképessége, hatékonysága és a magyar lakosság minőségi pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutása volt az a szempontrendszer, amit mindvégig szem előtt tartottam munkánk során. A Budapest Bank, az MKB és az MTB közötti szinergiák kiaknázásával egy hosszú távon is stabil, válságálló, tőkeerős és jelentős növekedési potenciállal rendelkező bankcsoport jön létre, amely fontos szerepet tölthet be a koronavírus járvány okozta gazdasági válsághelyzet kezelésében, a magyar gazdaság újraindításában, a magyar pénzügyi szektor versenyképességének fokozásában és a munkahelyek megőrzésében is” – mondta Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a bankcsoporthoz történő csatlakozással a magyar állam értékmaximalizáló stratégiát valósít meg, mivel így egy kedvezőbb piaci környezetben realizálhatja a Budapest Bankból várt hasznát. A három bank együttműködésében jelentős értékteremtő potenciál rejlik, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy a tranzakció eredményeként létrejött 744 milliárd értékű részesedésből a Budapest Bankra 225 milliárd esik. A tranzakció egyúttal összhangban van azokkal az európai szabályozói igényekkel, ideértve az Európai Központi Bankot is, amelyek kifejezetten az európai bankszektor további konszolidációját sürgetik fenntartható fúziók révén.

A bankok cégjogi egyesülése a Bankholdingban történő tőkeemelés révén valósul meg úgy, hogy a tulajdonosok a banki részesedéseiket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként apportálják. A részesedések átruházásának végrehajtásához szükséges átvilágítások, a stratégia és üzleti modell kidolgozása, a konszolidált üzleti terv összeállítása, a tranzakció vizsgálata és a cégértékelések számos elismert hazai és nemzetközi tanácsadó bevonásával, nemzetközi sztenderdek alkalmazása mellett valósultak meg. Az eredmények visszaigazolták, hogy egy közös stratégia mentén irányított bankholdingban a potenciális szinergiák kiaknázása révén – az egyedileg működő bankokkal összehasonlításban – jelentős mértékben erősödik a bankok likviditása, tőkeereje, jövedelemtermelő képessége – tette hozzá Mager Andrea.

A befektetési bank a teljes tranzakciót vizsgálta és megerősítette, hogy az értékmaximalizáló stratégia és a részvénycsere megalapozott és a magyar állam olyan tőkebefektetésbe tette a vagyonát, amely a jelen környezetben a legnagyobb megtérülési potenciállal rendelkezik. A hasonló méretű és komplexitású ügyletekhez hasonlóan a szakértők az úgynevezett MEIP (Market Economy Investor Principle) tesztet is elvégezték, így a tranzakció mind gazdasági, mind jogi oldalról megfelel a piaci magánbefektetőkre vonatkozó szabályoknak.

A tranzakció eredményeként a magyar állam közvetett többségi tulajdona megszűnik a Budapest Bankban, a jövőben ugyanakkor – Corvinus Zrt.-n keresztül – 30,35 százalékos kisebbségi részesedéssel fog rendelkezni a háromtagú bankcsoportban. Ezzel a lépéssel a magyar állam teljesíti az EBRD irányába tett vállalását is – tették hozzá.

A piaci szabályoknak és a vagyontörvény előírásainak egyaránt megfelelő tranzakció eredményeként létrejövő bankcsoport közvetlen hatással lehet a magyar piaci folyamatok alakulására és a reálgazdaság stabilitásának megőrzésére egyaránt. Az új bankcsoport a kompetitív előnyök, a csoportszinergiák és a méretgazdaságosság kihasználásával képes lehet megszilárdítani piaci pozícióját, jelentős kiszolgáló platform lehet a lakossági és a vállalati ügyfelek számára és hosszú távú növekedést, valamint jövedelmezőséget biztosít tulajdonosai számára – írták.

A tranzakcióban részt vevő bankok az MTI-nek küldött közleményükben kiemelték: a tervek szerint indul a Magyar Bankholding Zrt., amely hamarosan megkezdi működését.

A Takarék Csoport, az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Csoport meghatározó tulajdonosai korábbi szándéknyilatkozatukat megerősítve írták alá erről a befektetési és szindikátusi szerződést, illetve döntöttek arról, hogy apportálják banki részesedésüket a közös holdingtársaságba.

A közlemény szerint a Magyar Bankholding Zrt. az idén dolgozza ki a három bank részletes fúziós ütemtervét, annak mérföldköveit és részletes üzleti stratégiát.

Amíg a Magyar Bankholding Zrt. új stábja a jövő megtervezésével és az első közös lépésekkel foglalkozik, addig a három bankban dolgozó szakemberek továbbra is gondoskodnak az üzleti tevékenység sikeres folytatásáról, az ügyfelek zavartalan kiszolgálásáról, az új fejlesztések, termékek és szolgáltatások bevezetéséről – tették hozzá.

A pénzügyi holding társaság az apport tényleges megtörténtétől kezdve prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint irányítja és levezényli a fúziós folyamatot.

A bankok egyelőre megőrzik jogi státuszukat, és önálló egységként, külön brandként működnek a későbbi integráció megtörténtéig, ugyanakkor az apport után közvetlenül megkezdik a közös működésből eredő szinergiák kihasználását.

A törvényi szabályozással összhangban az apportot követően nyilvános vételi ajánlatot kell tenni az MKB Nyrt. és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényeire.

Az ügyletet még jóvá kell hagynia a Magyar Nemzeti Banknak.

A Magyar Bankholding felsővezetése is megkezdi az operatív működést. A társaság igazgatósági elnöke Barna Zsolt, a vezérigazgatói feladatokat Vida József látja el, a szakemberek közösen irányítják majd a stratégiai tervezés munkáit. Az igazgatóság további tagjai Balog Ádám, Lélfai Koppány és Tajthy Attila.

(Forrás: MTI)