A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív közreműködésének és az érintett szakminisztériumok segítő hozzáállásának köszönhetően enyhült több száz tejautomatára vonatkozó szabályozás, ezáltal biztosítva további üzemeltethetőségüket.

Az automaták és a NAV elszámolási rendszere közötti adatkommunikáció biztosítása érdekében 2017 januárjában hatályba lépett a 31/2016.(IX.2.) NGM rendelet, amely minden az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatát üzemeltető számára kötelezővé teszi a berendezések Automata Felügyeleti Egységgel (AFE) felszerelését.

A szabályozásnak megfelelés számos nyerstej-automatát üzemeltető termelő, vállalkozás számára aránytalan mértékű terhet eredményezett, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ezért a szabályozás átalakítását kezdeményezte.

Több tejtermelő és tejautomatát üzemeltető kamarai tag vállalkozás jelezte a NAK-nak, hogy az országban számos olyan kifogástalanul működő, az élelmiszerhigiéniai és -biztonsági előírásoknak megfelelő, két-három éve gyártott automata berendezés üzemel, amelyeknél az AFE felszerelése és bekötése csak az automata korszerűsítése után lehetséges.

A korszerűsítés költségei pedig a több százezer forintot is elérhetik, és az igénybe vehető támogatás összegét jelentősen meghaladják. Amennyiben azonban az ilyen, néhány éve gyártott eszközöket az üzemeltetők újakra cserélnék, szintén jelentős többletterheik keletkeznének, miközben a már meglévő automaták sem extra nyereséggel üzemelnek (egy automataegység ára körülbelül kétmillió forint).

Azaz az érintett kis és közepes méretű vállalkozások ellehetetlenültek volna, ugyanis legtöbbjük a tejtermelésre és a tejautomaták üzemeltetésére alapozta a működését, megélhetését.

A Kamara a Pénzügyminisztériumhoz és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez fordult a témában, kérve annak felülvizsgálatát, hogy az AFE felszerelése szempontjából speciálisnak tekinthető tejautomatákat üzemeltetők – szakértői vizsgálat alapján – mentesülhessenek az egység beszerelésének kötelezettsége alól, és adatszolgáltatási kötelezettségüket egyéb módon teljesíthessék a NAV felé.

A megkeresett hivatalok megoldásra törekedve fogadták a kezdeményezést, és felülvizsgálták a jelzett rendeletből eredő kötelezettségeket. A tárca nélküli miniszter és a Pénzügyminisztérium is támogatta a Kamara javaslatát, és módosította a korábbi NGM rendeletet valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási jogszabályt, a módosítás 2018. június 29-én kihirdetésre is került.

Az új szabályozás szerint elavulásig üzemeltethető „az az automataberendezés, amely kizárólag nyerstejet értékesít, és amely vonatkozásában az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatóval 2018. június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett, és amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az AFE nem szerelhető be. A rendelkezést a 2018. június 30-i hatálybalépéskor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell”.

A rendeletmódosítás rendezi az AFE-vel fel nem szerelhető nyerstejet értékesítő automataberendezésekkel kapcsolatban felmerült problémát minden olyan esetben, amikor az érintett tejtermelők a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségüknek eleget tettek.