„Küzdjünk közösen azért, hogy a szociális jogok európai pillére, általában pedig a szociálisan érzékenyebb Európa valamennyi dolgozó számára valósággá váljon” – írja Marianne Thyssen foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos.

„Európában működnek a világ legfejlettebb jóléti rendszerei. Az európai szociális modell a sikertörténetek közé tartozik. Fennmaradásáért azonban tennünk kell. Számos lehetőség és kihívás áll előttünk. Fontos, hogy megfelelően kezeljük a globalizációt, a digitalizációt és a társadalom elöregedését, és az általuk jelentett kihívásokból előnyt kovácsoljunk.

A Bizottság már a kezdetektől arra törekszik, hogy Európa szociális szempontból biztonságosabb legyen, és megfelelő védelmet és jogokat biztosítson a dolgozók számára nem csak ma, hanem a jövőben is. Ez egyszerre a társadalmi igazságossággal összefüggő kérdés és gazdasági szükséglet: a gazdasági növekedés együtt jár a társadalmi haladással.

Mostani megbízatása idején a bizottság számos olyan javaslatot tett az asztalra, amelyek célja a dolgozók jogainak és a számukra biztosított védelemnek a fenntartása és bővítése. Idetartoznak a szociális dömping elleni küzdelemre irányuló javaslatok, így például a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálata, a munkavállalók egészségének és biztonságának munkahelyi védelme, valamint az európai fiatalok abban való támogatása, hogy megtalálják helyüket a munkaerőpiacon: ezen kezdeményezések révén a bizottság Európa szociális dimenziójának erősítésére törekszik.

Április 26-án új fejezetet nyitottunk: az Európai Bizottság előterjesztette a szociális jogok európai pillérét. E pillér a polgárokra és a dolgozókra vonatkozó számos olyan kulcsfontosságú elvet és jogot rögzít, amelyek célja a méltányos és jól működő munkaerőpiacok és szociális ellátórendszerek támogatása. E pillér lesz az e területre vonatkozó jövőbeni szakpolitikai döntések alapjául szolgáló viszonyítási keret, amely biztosítja, hogy a szükséges területeken védjük és bővítsük a dolgozók jogait és fokozzuk a számukra biztosított védelmet. Célunk, hogy az év végére széles körű politikai támogatást és magas szintű jóváhagyást szerezzünk a pillér számára.

A pillérhez már most négy konkrét kezdeményezés kapcsolódik, amelyek a jelenlegi uniós szabályok korszerűsítésére és bővítésére irányulnak olyan kulcsfontosságú területeken, mint a munka és a magánélet közötti megfelelő egyensúly, a dolgozók tájékoztatása, a szociális védelemben való részesülés és a munkaidő. És nem állunk meg itt. A pillérhez tartozó elvek és jogok érvényesítése hosszú folyamat, és további kezdeményezésekre lehet szükség.

A munka nemzetközi ünnepe arra a küzdelemre emlékeztet minket, amelyet a dolgozók az elmúlt két évszázadban vívtak azért, hogy megszerezzék a ma elérhető magas szociális normákat. Küzdjünk tehát közösen azért, hogy a szociális jogok európai pillére, általában pedig a szociálisan érzékenyebb Európa valamennyi dolgozó számára valósággá váljon” – zárul Marianne Thyssen nyilatkozata.