A 2018. január 1-jén érvényes külföldi bankszámlaszámmal rendelkező belföldi gazdasági társaságok kötelesek ezek adatait bejelenteni a NAV felé – figyelmeztetnek a Mazars szakemberei.

A gazdaság fehérítésének jegyében bevezetett új adatszolgáltatási kötelezettséget a 2018-től hatályos adózás rendjéről szóló törvény (új Art.) írja elő, a bejelentést pedig legkésőbb 2018. január 31-ig a 18T201T nyomtatványon kell megtenni.

Az egyszeri bejelentési kötelezettség a társaság valamennyi külföldi bankszámlaszámára, az érintett pénzintézetek nevére, valamint a számla megnyitásának és lezárásának dátumára is kiterjed, mindazonáltal, a januárban bejelentett adatokban bekövetkezett jövőbeni változásokat is 15 napon belül – a változásbejelentés általános szabályai szerint – jelezni kell majd.

Tekintettel az Európai Unió tagállamai közötti automatikus információcserére, valamint a kérelemre történő adatszolgáltatásra, amellyel egyre gyakrabban élnek az egyes országok adóhatóságai, a be nem jelentett külföldi bankszámlaszámok felderítése nem lehetetlen a NAV számára. Amennyiben erre sor kerül, az adóhatóság első körben felhívja az adózót az adókötelezettség 15 napon belüli pótlására. Ha a felhívást követően nem történik meg a mulasztás pótlása, abban az esetben a NAV 100 ezer forint, további 15 napos hiánypótlási határidő eredménytelen letelte után pedig 500 ezer forint mulasztási bírságot szab ki az adózóra.

Vagyis, amennyiben társasága külföldi bankszámlával rendelkezik, a fenti szankciók elkerülése érdekében gondoskodjon a határidőben történő bejelentésről – figyelmeztetnek a Mazars szakemberei.