A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) új alapszabálya „kinyitja az ajtót az előző évek problémáinak kezelésére, a korábbi, kötött struktúra megváltoztatására, és egy gyors reagálású, új szervezet létrehozására ad lehetőséget a múlt túlzottan szűk mozgástere helyett” – írja Krisán László, a BKIK elnöke.

Múlt héten fontos és meghatározó pillanat tanúi lehettünk. Egy olyan alapszabály és keretrendszer mögé sorakozott fel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése, amely új korszakot indít el és egyértelmű feladatot és felelősséget rendel a szigorúan szakmai alapokra épülő döntéshozatal mellé. Ha röviden kell összefoglalnom a legfontosabbakat: az új alapszabály kinyitja az ajtót az előző évek problémáinak kezelésére, a korábbi, kötött struktúra megváltoztatására, és egy gyors reagálású, új szervezet létrehozására ad lehetőséget a múlt túlzottan szűk mozgástere helyett.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni minden kollégának és tisztségviselőnek az előkészületi munkákat támogató és ösztönző közreműködést, és hiszem, jó úton indultunk el. Olyan úton, amely sikerre visz. Itt az idő, hogy ma új korszakot nyissunk, és visszahelyezzük a budapesti kamarát az őt megillető helyre. Hiszem, ezt együtt meg tudjuk csinálni.

Külön köszönet illeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és főtitkárát, akik időt, s fáradságot nem kímélve, a működő gyakorlatból szerzett tapasztalataikkal segítették kiszűrni az átalakítási folyamat felmerülő ellentmondásait.  Parragh László elnök úr megnyitójában azzal kezdte, hogy tekintélyes szervezetnek minősítette a BKIK-t, s elmondta, most megnyílt az időablak a szabályozás elindulásához. Az általa megfogalmazott hangsúlyokra, a szakmaiságra, a szervezettségre, az átláthatóságra, a vállalkozás-központúságra, a hatékonyságra, a célszerűségre és az MKIK-val való hálózati együttműködésre alapozva, a világos felelősségi pályák kijelölésével tekintélyesből, befolyásossá válhatunk. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.  Ezt a lépést múlt héten együtt tettük meg, szövetség született egy megújuló és minden korábbinál eredményesebb, a főváros gazdasági közösségének hasznát és javát szolgáló Kamara létrehozására.

A megválasztásomkor azt mondtam, nem kérek türelmi időt, másnaptól dolgozni akarok. Sokan segítettek ebben a munkában. Tudtuk, romokra nem lehet építkezni, új alapok kellenek. Egy alapszabály tud fék és béklyó, de tud előremutató és támogató is lenni. Az elmúlt két hónapban minden törekvésünk arra irányult, hogy új keretek, új lehetőségek, új eszközök jelenjenek meg egy új alapszabályban és egy új szervezeti és működési rendben. Minden véleményt meghallgattunk, minden tagozat írásban és szóban tagcsoporti küldöttértekezleteken, elnökségi üléseken tárgyalta az anyagot. Minden olyan változást beépítettünk, amit a tagozatok jeleztek, és ami elfogadható volt. Ezekre kaptunk most együtt, közösen jóváhagyást a Kamara legfőbb szervétől.

Tény, hogy kódolt a baj, ha személyes érdekek mentén, s azok miatt születnek döntések, és különböző alkuk határozzák meg a kamara jövőjét. Ennek véget kell vetni. A BKIK 2.0 alapvetően más lesz. Más kell, hogy legyen. Nem félek sem a darázsfészkektől, sem a fájdalmas lépésektől. Közösen, egy jó és új cél érdekében építjük újra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát.

A tagság, a kamarai közösség, a vezetés és a széles közvélemény is változásért kiáltott.  Piaci ember vagyok, piaci sikereket akarok a budapesti kamara keretein belül is. Az ország legnagyobb területi kamarájának gazdasági ereje, üzleti közössége mozdul most egy új irányba. A megújulás részeként a BKIK minden olyan uniós és hazai pályázaton elindul, amellyel a vállalkozásoknak hasznos szolgáltatást tud nyújtani. A főváros és a kerületek vezetésével új alapokra helyezzük a kapcsolatot, s közvetítjük majd az üzleti szféra álláspontját, véleményét a konkrét kérdésekben, segítve ezzel a gazdasági döntéshozók munkáját. Erőteljesen részt kívánunk venni a jogszabályalkotásban már az előkészítő fázis szintjén, a deregulációt támogatjuk, vagyis az ésszerűtlen fővárosi szabályozást javaslatainkkal leépítenénk, illetve segítenénk az országos szinten eljáró Magyar Kereskedelmi és Iparkamra hasonló törekvéseit.

Nagy horderejű gondolatok nyertek most legitimitást. Kezdődhet a megvalósítás. Mostantól nem az egyéni érdekek és paktumok határozzák meg a jövőt, hanem tisztán szakmai érdekek mentén szolgáljuk a budapesti vállalkozásokat.

Krisán László
elnök