A Széchenyi 2020 Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programjának keretében megjelent a „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint; támogatási kérelmet a Belügyminisztérium nyújthat be 2016. február 22-től augusztus 12-ig.

A kutatási program fő célterületei a felhívás szerint a következők:

  1. Közszolgáltatási minőség-fejlesztés: a helyi közszolgáltatások minőségének javítására irányuló eszközök, módszerek fejlesztése, létező jó gyakorlatok azonosítása, adaptációs/implementációs lehetőségeinek feltárása.
  2. Feladatellátás-szervezés: a helyi közszolgáltatások biztosításával összefüggő feladatméretezési és szervezési módszerek, gyakorlatok fejlesztésének elméleti megalapozása, szolgáltatási hatékonyságjavítási lehetőségek, megoldások azonosítása.
  3. Költségvetés és gazdálkodás: a helyi közszolgáltatások finanszírozásával és a kapcsolódó erőforrások felhasználásával összefüggő tervezési, kontroll és monitoring megoldások fejlesztési lehetőségei, optimalizációs lehetőségek feltárása.
  4. Kompetencia és képességek: az önkormányzati feladatok ellátásához és a helyi versenyképesség növeléséhez szükséges tudáskörök, kompetenciák és képességek feltárása és elemzése, a vonatkozó fejlesztési fókuszterületek, lehetőségek és eszközök azonosítása.
  5. Helyi gazdaságfejlesztés: helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségei, befektetés- és beruházás-élénkítési megoldások azonosítása, elemzése, helyi közszolgáltatások kiterjedésének, minőségének és a gazdaság fejlődésének kapcsolata, összefüggései.