A budapesti székhelyű Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. kutatásra és tudástranszferre fókuszáló keretmegállapodást kötött a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával, a Bálványosi Szabadegyetem alkalmával.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. nagy hagyománnyal rendelkezik speciális, piaci igényekre szabott kutatási, fejlesztési és innovációs projektek megtervezésében és teljes körű menedzselésében. Tevékenysége kiterjed az európai, illetve a keleti piacokra is.

A Kutatóközpont kiváló kapcsolatokat ápolt eddig is a határon túli, Kárpát-medencei kutatóintézetekkel, az akadémiai szféra meghatározó intézményeivel, jelesül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel is.

Pénteken a Bálványosi Szabadegyetemen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara együttműködési keretmegállapodást kötött a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-vel, így a tudományos együttműködések immáron konkrét fejlesztési projektben is formát ölthetnek.

Ennek keretében az Egyetem egy plazma-elektrolitikus oxidációs folyamathoz szükséges speciális tápegységet fejleszt, illetve a Kutatóközponttal közösen feltérképezik a tudományos és üzleti hasznosítás lehetőségét is.

Dr. Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Kutatóintézet ügyvezetője hangsúlyozta: „Az együttműködési megállapodás egy hosszú távú kooperáció első mérföldköve, amely már most konkrét kutatási és tudásmenedzsment projektben testesül meg. Azt gondolom, hogy jelentős KFI projektek indíthatók el az anyaország, illetve a határon túli akadémiai szféra és a helyi üzleti környezet kiemelkedő szereplői között.

Dr. Kelemen András, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának dékánja elmondta: „A Sapientián zajló mérnöki képzés és kutatási tevékenység, az Egyetem küldetésének megfelelően, jelentős mértékben kíván hozzájárulni az erdélyi műszaki értelmiség utánpótlásának biztosításához, az akadémiai és a gazdasági szféra közötti kapcsolat erősítéséhez.

Az együttműködés első szakaszában, a közös K+F folyamat során kifejlesztett és tesztelt berendezés a Bay Zoltán Kutatóintézet budapesti központjában fog beszerelésre kerülni, majd hasznosulni.