A 60 éve működő Európai Szociális Alap (ESZA) magyarországi befektetéseinek keretében 2020-ig előreláthatólag több mint 450 ezer fő részesedik azoknak az intézkedéseknek az előnyeiből, amelyek abban támogatják a munkavállalókat, hogy naprakészen tartsák készségeiket és szükség szerint újakra tegyenek szert.

Az ESZA napjainkban fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, valamint az oktatás javításának, a közigazgatás korszerűsítésének és a társadalmi befogadásnak az előmozdításában, és ily módon valamennyi polgár számára a méltányosabb lehetőségek biztosításának kulcsfontosságú eszköze.

A 2007–2013-as programozási időszak nemrégiben közzétett értékelése jól bizonyítja az ESZA hatását: csak ebben az időszakban az Alap segítségével legalább 9,4 millió európai lakos talált munkát, és 8,7 millióan szereztek képesítést vagy bizonyítványt. További sikerekről, például a képzettségi szint növeléséről 13,7 millió érintett számolhatott be. Ezek az eredmények több ezer projekt révén valósulnak meg Európa-szerte.  A 2014 és 2020 közötti időszakban emberek milliói fognak profitálni az ESZA-ból, többek között azon beruházások révén, amelyek az EU 86,4 milliárd eurós hozzájárulásával kerülnek finanszírozásra – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Az ESZA magyarországi befektetéseinek egyik legfőbb célja a készségek fejlesztése. A projektek kiemelt figyelmet fordítanak az alacsony képzettségűekre és a fiatalokra, akiket igényre szabott képzések és képesítések révén igyekeznek munkához juttatni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és más ESZA-finanszírozás segít a fiatalok foglalkoztatása útjában álló akadályok leküzdésében.

Az egész életen át tartó tanulást biztosító lehetőségek abban támogatják a munkavállalókat, hogy naprakészen tartsák készségeiket és szükség szerint újakra tegyenek szert. 2020-ig előreláthatólag több mint 450 ezer fő részesedik ezen intézkedések előnyeiből. Magyarország a társadalmi befogadás elősegítésére egyedi programot dolgozott ki, amely a távoli közösségek és a társadalom peremére szorult csoportok – például a romák – képzésére, oktatására és egészségügyi ellátására összpontosít.

Folyamatban vannak társadalmi és munkaerő-piaci integrációra irányuló projektek, a közegészségügyi és járványvédelmi programok nyújtotta előnyökből pedig több mint 300 ezer fő részesül majd. Ezen túlmenően mintegy 60 ezer diák és 40 ezer tanár vesz részt az iskolai eredmények javítását, valamint az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó képzési programokban. Az oktatás terén az ESZA a szakképzéshez és a koragyermekkori gondozáshoz járul hozzá. Ezen felül az ESZA Magyarországon hozzájárul a közigazgatás valamennyi szintjének korszerűsítése érdekében tett befektetésekhez, amelyek célja, hogy a közszolgáltatások hatékonyabbá, valamint a polgárok számára hozzáférhetőbbé váljanak.