A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében két felhívás is megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” címmel.

A TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás keretösszege 12,979 milliárd forint, TOP-6.9.2-16 kódszámúé 6,794 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Mindkét felhívás célja a helyi közösségek fejlesztése a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ennek megvalósítása érdekében a felhívás keretében közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg – olvasható a hivatalos pályázati portálon.

A támogatható tevékenységek köre is ugyanaz; többek között „a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével”.

A támogatást igénylők körében már találunk eltéréseket. Mindkét felhívásra pályázhat

  • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv,
  • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv;
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet;
  • egyházi jogi személy;
  • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet;
  • közalapítvány.

A TOP-5.3.1-16 felhívásra ezen felül

  • többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozás;
  • többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság;

a TOP-6.9.2-16 felhívásra

  • megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő jogi személyiségű vállalkozás;
  • megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság

nyújthat be támogatási kérelmet..

Pályázni mindkét felhívás keretében kizárólag konzorciumi formában van lehetőség; 2017. május 2-től 2018. október 1-ig.