A magyar kkv-szektor versenyképességének növelése szempontjából a digitális felzárkóztatás elkerülhetetlen feladat – fejtette ki Kott Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Informatikai Kollégiumának elnöke egy brüsszeli gazdaságfejlesztési fórumon.

A magyar kisvállalkozások informatikai fejlettsége, eszközhasználata elmarad az uniós átlagtól és ennek a negatív hatásait nemzetgazdasági szinten is érezni lehet. A probléma nem csak finanszírozási okokra vezethető vissza, számos esetben az információhiány és negatív technológiai attitűd is akadályozza az informatikai fejlesztéseket. Az MKIK ezért egy átfogó, országos programba kezd, amelynek keretében személyes és testreszabott informatikai tanácsadást biztosít a mikró- kis és közepes vállalkozások vezetői és tulajdonosai számára, hogy elősegítse az informatikai fejlesztéséket, azok valódi hasznosságára is felhívja a figyelmet.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara EU képviselete a Brüsszeli Nagykövetség Külgazdasági Irodája szervezésében december 10-én megrendezett „Európa digitális jövője – az infokommunikációs fejlődés hatásai az üzleti világra” című fórumon részt vett

 • Dr. Szabó László miniszterhelyettes, Külgazdasági és Külügyminisztérium,
 • Dr. Stelbaczky Tibor COREPER I. nagykövet, Magyarország Állandó Képviselete az EU mellett,
 • Nagy-Rothengass Márta osztályvezető, DG CNECT, Európai Bizottság és
 • Kott Ferenc elnök, Informatikai Kollégium, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Kott Ferenc elmondta, hogy a projekt a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja (GINOP 3.2.1) keretében, közel 2 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. Fő célja a hazai kkv-k versenyképességének növelése. Az új IKT-alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök bemutatása, a korszerű megoldások iránti igény felkeltése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a programban résztvevő kkv-k versenytársaiknál hatékonyabban, eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon.

Hozzátette, hogy a 2017. május 31-én záruló projekt eredményeként legalább 3000 kkv-t ér el a program, amelyeknél legalább 3500 új IKT-alkalmazás kezdenek el használni. A megvalósulás során közvetlenül és közvetetten számos új munkahely jön létre.

A projekt több, egymásra épülő, egymást kiegészítő részprojektből áll:

 • országos kamarai IKT-tanácsadói hálózat kiépítése;
 • szemléletformálási és kompetenciafejlesztési tartalmak elkészítése;
 • IKT-szolgáltatás / termék voucher rendszer kialakítása;
 • IKT-kompetencianövelő tájékoztató napok és összesen 127 kiemelt rendezvény megtartása;
 • kommunikációs, információs- és médiakampány;
 • interaktív tudásbázis, döntéstámogató és projektadminisztrációs rendszer megvalósítása;
 • „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítési rendszer felállítása.