Péntektől kötelező az elektronikus kapcsolattartás az újonnan induló polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási bírósági peres ügyekben a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, a közigazgatási szervek és a bíróságok számára.

Továbbra sem kötelező, csupán választható az elektronikus kapcsolattartás a személyesen – tehát jogi képviselő nélkül – eljáró természetes személyeknek, továbbá nem alkalmazható végrehajtási ügyekben. Ugyanakkor az egyéni vállalkozók – miután gazdálkodó szervezetnek minősülnek – csak elektronikus úton járhatnak el bírósági peres ügyekben – olvasható az Országos Bírósági Hivatal (OBH) honlapján, ahol a július elsején hatályba lépő szabályozás lényegét ismertetik.

Az elektronikus bírósági kapcsolattartáshoz szükséges űrlapok a www.birosag.hu internetes oldalon találhatók és papír alapon nem nyújthatók be, kizárólag elektronikusan. Az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges a kormányablakokban ügyfélkapu-regisztráció, majd telepíteni kell az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot a beküldéshez használt számítógépre, az űrlapot le kell tölteni a www.birosag.hu oldalról a programba és ki kell tölteni. Az űrlapon és a csatolni kívánt mellékleteken elektronikus aláírást kell elhelyezni, ezután lehet az űrlapot és a csatolt mellékletet az ügyfélkapun beküldeni.

A bíróság határozata elektronikus úton érkezik az ügyfélkapura, erről az ügyfél értesítést kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Miután a bíróság csak annak tud elektronikus úton iratot kézbesíteni, aki az adott ügyben már küldött be hozzá elektronikus iratot, első alkalommal a perekben az alperes – illetve közigazgatási perben a felperes – számára még papír alapon kézbesít iratot a bíróság.

Az elektronikus kapcsolattartás során a polgári, gazdasági, munkaügyi perekhez kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget is elektronikus úton lehet teljesíteni az elektronikus fizetési és elszámolási rendszerben vagy átutalással közvetlenül saját bankszámláról az illetékes törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára.

A törvény szerint abban a perben, amelyben a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik és az elektronikus úton kapcsolattartó a beadványát nem elektronikusan terjeszti elő, főszabályként a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozatot pedig hatálytalannak tekinti, továbbá pénzbírságot is kiszabhat. Az űrlapok esetleges módosításáról az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a honlapon hét nappal a közzététel előtt ad tájékoztatást, és a módosított űrlap közzétételét követően 14 napig jelzi a változást, ezért fontos a használni kívánt űrlap frissítése. (MTI)