A hatóság ellenőrizte a P Automobil Import Kft. egy korábbi eljárásban vállalt kötelezettségeinek teljesülését, és megállapította, hogy a vállalkozás részben késedelmesen, illetve megfelelő igazolás nélkül teljesítette kötelezettségvállalását. A hatóság ezért 1,8 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A GVH a P Automobil Import Kft. VJ/141/2015. számú ügyben vállalt kötelezettségei teljesülésének ellenőrzésére indult eljárásában megállapította, hogy a vállalkozás a határozatban előírt kötelezettségvállalását számos elemében késedelmesen, a vállaltak igazolását pedig több tekintetben hiányosan, hiteles bizonyítékok, megfelelő dokumentumok benyújtása nélkül teljesítette.

A GVH gyakorlata szerint az eljárások során önkéntesen tett kötelezettségvállalások elfogadása és azok utóvizsgálata esetében lényeges tényező azok ellenőrizhetősége, igazolhatósága és tényleges igazoltsága, illetve a határidők betartása. Így a hatóság bírság kiszabását tartotta indokoltnak.

 

A GVH jelentősebb enyhítő körülményként vette figyelembe a bírság meghatározásakor – tekintettel a fogyasztóvédelmi jellegű versenyfelügyeleti eljárásokban alkalmazandó bírságközleményben ismertetett különböző együttműködési lehetőségekre –, hogy a vállalkozás elismerte egyes mulasztásainak tényét, továbbá lemondott a jogorvoslatról – az előzetesen kalkulált bírságösszeg kiszabása esetén. (GVH)