Az Európai Unió tagállamai 2017. január 1-jétől kötelesek minden, általuk alkalmazott új, határon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításról automatikus információcserét folytatni.

Ezt központi, valamennyi uniós ország által hozzáférhető adattár segítségével teszik meg – tájékoztatott az Európai Bizottság.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Kötelességünk méltányosabbá és átláthatóbbá tenni a társasági adózást és minden lehetséges eszközzel megakadályozni bármiféle adóvisszaélést és nyereségátcsoportosítást. E téren jelentős előrelépés, hogy január 1-jén kezdetét vette a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokról szóló automatikus információcsere. Az információcsere lehetővé teszi, hogy a tagállamok és a nemzeti adóhatóságok egyes visszaélésszerű adózói magatartásformákkal kapcsolatban minden szükséges információról értesüljenek, és megtegyék a megfelelő válaszlépéseket.”

A nemzeti adóhatóságok hathavonta küldik el jelentésüket az adattárba, felsorolva, mely határokon átnyúló esetekben adtak ki feltételes adómegállapítást. A többi tagállam ezeket a listákat láthatja, és egy-egy megállapítás tekintetében a kibocsátó tagállamtól részletesebb tájékoztatást kérhet. Az első információcserére legkésőbb 2017. szeptember 1-jén kerül sor.

2018. január 1-jéig a tagállamoknak meg kell küldeniük a 2012 eleje óta kiadott határokon átnyúló adómegállapításokra vonatkozó hasonló információikat is.