2018. január 1-től menetrendszerűen módosul a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, a tervezet a napokban került fel az Országgyűlés honlapjára – hívja fel a figyelmet a Mazars.

Bár az elmúlt időszakban nem volt olyan év, amikor ne módosult volna a termékdíj szabályozás, a finomhangolás tovább folytatódik – kezdi friss bejegyzését Kardos Dóra, a Mazars adómenedzsere.

Bár a mostani változtatásokat elsősorban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU Irányelv (WEEE Irányelv) változásai indokolták, kisebb-nagyobb mértékben a jogszabály más részei is módosulnak, és bizonyos esetekben a díjtételek is változnak. Jelen cikkünkben a legfontosabb változásokat foglaljuk össze.

A WEEE irányelv rendelkezései szerint az EU-ban 2018. augusztus 15-ét követően az elektromos és elektronikai berendezések vonatkozásában már egységes besorolásokat kell használni. Ennek megfelelően módosul a hulladékgazdálkodási jogszabályok mellett a termékdíj törvény is. Bár az új kategóriák lefedik a régi kategóriákat, tekintettel arra, hogy korábban egy vtsz. szám több kategória alá is tartozhatott, a termékdíj törvény mellékletében a következő évtől már nem találjuk meg majd a kategóriánkénti csoportosítást, kizárólag a termékdíj köteles elektromos és elektronikai berendezések vtsz. számok szerinti felsorolása lesz feltüntetve. Jó hír azonban, hogy a termékdíjtétel is egységesítésre került az 57 Ft/kg díjtétellel, így a szórakoztató elektronikai cikkek (korábbi 114 Ft/kg) és a rádiótelefon-készülékek (korábbi 304 Ft/kg) esetében ez jelentős csökkenést jelent.

Egyszerűsítést jelent majd a nyilvántartások vezetésében, hogy a vtsz. számok meghatározása során a 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályokról a termékdíj szabályozás áttér a tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályokra. Azonban a 2010. évi és a 2017. évi áruosztályozási különbségekből fakadóan ez azt is jelenti, hogy egyes termékek bekerülnek a termékdíj szabályozás alá, mint például a reptereken, ügyfélszolgálatokon használt monitorok, vagy a biztonsági kamerák, és a webkamerák.

A kategóriák változása, illetve a vtsz. számok meghatározásának egyszerűsítése miatt tehát érdemes áttekinteni a termékeinket, hogy biztosan megfelelő kategóriába soroljuk be őket, illetve biztosan ne fussunk bele abba a helyzetbe, hogy nem fizetünk termékdíjat a termékdíjköteles termékünkre, vagy éppenséggel feleslegesen fizetünk. Bár a termékdíj köteles termékek köre lényegében nem változik, a fenti példák is azt mutatják, hogy akadhatnak a gazdálkodóknál egyedi eltérések.

A kereskedelmi csomagolószerek kategóriája az évek során fokozatosan kiürült, és már kizárólag a fémből készült ital-csomagolószereket tartalmazta. 2018. január 1-jével azonban törlik a törvényből a kereskedelmi csomagolószer kategóriát, és a fémből készült italcsomagolások átkerülnek a fém csomagolószerek alapkategóriájába. Ennek következtében a korábbi fém kereskedelmi csomagolószer után fizetendő 304 Ft/kg díjtétel helyett már csak az 57 Ft/kg alapdíjtételt kell megfizetni a fémből készült italcsomagolások után.

Szemben a fém ital-csomagolószereknél és egyes elektromos, és elektronikai berendezéseknél tapasztalt termékdíj csökkenéssel, a reklámhordozó papírok, illetve a műanyag zacskók tekintetében emelkedik a termékdíj mértéke. Reklámhordozó papírok tekintetében a korábbi 85 Ft/kg díjtétel 114 Ft/kg díjtételre emelkedik. A könnyű műanyag zacskók esetében pedig a tárgyi hatály változik. Az eladótéri műanyag zsákok és zacskók is a műanyag bevásárló reklámtáskákhoz hasonlóan egységesen 1 900 Ft/kg díjtétellel adóznak majd a korábbi alacsonyabb 57 Ft/kg helyett, így eredményezi ez a változás a termékdíj bevételek növekedését.

A fenti kategóriák és termékdíjtételek változásán túl érdemes még azt is kiemelni, hogy a gépjárművekre alkalmazható termékdíj átalány a hibrid autók, illetve a tisztán elektromos autók esetében 30–50 százalékkal alacsonyabb lesz.

A törvényváltozás fogalmi meghatározásokat is érint (pl. reklámhordozó papír, irodai papír, elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsák), illetve egyértelművé teszi, hogy a jogutódlással történő megszűnés esetén a termékdíj átvállalási szerződéseket újra kell kötni. A módosítás emellett az új adózás rendjéről szóló törvénytervezettel is összhangba hozza a termékdíj törvény adóeljárásra vonatkozó rendelkezéseit.