Az Európai Bizottság új szabályokra tett javaslatot annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) könnyebben jussanak finanszírozáshoz a nyilvános piacokon.

A kezdeményezés várhatóan segíteni fogja az uniós vállalkozásokat abban, hogy könnyebben és kisebb költséggel vehessék igénybe a piaci alapú finanszírozási lehetőségeket, és ezáltal növekedni tudjanak.

A tőzsdei jegyzés előnyei ellenére a kkv-k rendelkezésére álló uniós nyilvános piacok csak nehezen tudnak új kibocsátókat szerezni. A bizottság ezért – a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv félidős felülvizsgálatában 2017 júniusában bejelentetteknek megfelelően – módosítani kívánja a nyilvános piacokhoz való hozzáférésre vonatkozó jelenlegi uniós szabályokat. Ez kiegészíti a bizottság által a tőkepiaci unió létrehozásának megkezdése óta már elfogadott átfogó intézkedéscsomagot, és célja a kkv-k piaci alapú finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

Ezzel a tervek szerint csökkenteni fogja a bürokráciát azon kis- és középvállalkozások számára, amelyek részvényeket jegyeznének vagy bocsátanának ki a kkv-tőkefinanszírozási piacokon (a kisebb kibocsátók számára létrehozott új kereskedési helyszíneken), valamint javítani fogja a tőzsdén jegyzett kkv-részvények likviditását. Az új szabályok arányosabb megközelítést vezetnek be a kkv-k tőzsdei jegyzésének támogatására, de nem befolyásolják a befektetővédelem és a piaci integritás színvonalát.

Valdis Dombrovskis, a bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Kis- és középvállalkozásaink piaci alapú finanszírozáshoz való hozzáférésének szélesítése a tőkepiaci unió létrehozására irányuló projekt központi eleme. A 20 millió európai kkv közül jelenleg csak 3000 tőzsdén jegyzett társaság. Ezen szeretnénk változtatni. Olyan szabályokra teszünk javaslatot, amelyek megkönnyítik, hogy a kkv-k fejlődésük bármely szakaszában a legkülönfélébb finanszírozási formákhoz férjenek hozzá, és a nyilvános piacokról tudjanak tőkét bevonni.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Tekintettel arra, milyen fontos szerepet játszanak a felfutóban lévő innovatív kkv-k a növekedés előmozdításában és a munkahelyteremtésben, elengedhetetlen, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítsunk e vállalkozások bővüléséhez. Miután a kkv-kra vonatkozó, többek között a közösségi finanszírozásra és a kockázatitőke-finanszírozásra irányuló fontos javaslatokat terjesztettünk elő, most tovább szeretnék javítani a kkv-k nyilvános piacokhoz való hozzáférését.”

A kezdeményezés várhatóan növeli a tőzsdére lépő kkv-k számát, és lehetővé teszi az említett piacokon jegyzett társaságok számára, hogy befektetők szélesebb körét vonják be. A piac likviditásának növelése – a nagyobb számú vevő és eladó révén – elősegíti majd a kkv-részvényekkel való kereskedést, és megkönnyíti a kkv-k számára a finanszírozáshoz jutást. Ugyanakkor a kkv-kba befektetők könnyebben tudják majd pénzzé tenni befektetéseiket, és végső soron hozzájárulnak az EU-ban a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez.

A kkv-k tőzsdén való jegyzésére vonatkozó szabályok főbb javasolt módosításai:

  • Az árérzékeny információkhoz hozzáférő személyek nyilvántartására vonatkozó jelenlegi kötelezettségek oly módon történő módosítása, hogy ne jelentsen túlzott adminisztratív terhet a kkv-k számára, ugyanakkor biztosítsa, hogy az illetékes hatóságok ki tudják vizsgálni a bennfentes kereskedés eseteit.
  • A kkv-tőkefinanszírozási piacokon legalább három éve jelen lévő kibocsátók számára annak lehetővé tétele, hogy egyszerűbb tájékoztatót készítsenek, ha át szeretnének térni a szabályozott piacra. A tájékoztató olyan jogi dokumentum, amely azokat az információkat tartalmazza, amelyeket egy befektetőnek ismernie kell, mielőtt döntést hozna arról, hogy befektet-e egy társaságba. A mai javaslat újabb lépést jelent a tájékoztatóra vonatkozó, már átalakított és egyszerűsített szabályokhoz képest abból a szempontból, hogy megkönnyíti a vállalkozások számára az európai tőkepiacok kiaknázását.
  • A kötvénykibocsátásra szakosodott kereskedési helyszínek kkv-tőkefinanszírozási piacként való nyilvántartásba vételének megkönnyítése. Ez úgy valósul meg, hogy az új fogalommeghatározás szerint a csak kötvényeket kibocsátó társaságok azok, amelyek egy 12 hónapos időszak alatt 50 millió eurónál kisebb értékben bocsátanak ki kötvényt.
  • A likviditási szerződések tekintetében a nemzeti szabályok mellett minden tagállamban egy egységes szabályrendszert is alkalmazni kell majd a kkv-tőkefinanszírozási piacokon. Ez magában foglalja a kibocsátó és egy pénzügyi közvetítő (bank vagy befektetési vállalkozás) között kötött megállapodásokat, amelyek értelmében a pénzügyi közvetítő megvásárolja és értékesíti a kibocsátó részvényeit, illetőleg a kibocsátó nevében vásárol és értékesít. Ezáltal a pénzügyi közvetítő növeli a részvények likviditását.

További részletek a bizottság közleményében.