2016. december 1-jén az Európai Bizottság az uniós internetes kiskereskedelem áfakörnyezetének modernizálása érdekében intézkedéscsomagot terjesztett elő az Áfairányelv módosítására, mely különösen a startup cégeket, illetve a kis- és középvállalkozásokat segítené – hívja fel a figyelmet Sztankó Dániel, az RSM Hungary pénzügyi képviseleti csoportvezetője.

Egyszerűsödnek a bevallások, kiküszöbölhetővé válik az áfaregisztráció

A határokon átnyúló elektronikus kereskedelem egyik legnagyobb akadálya jelenleg az egyes tagállamokba, adott értékhatár felett, az áfa hatálya alá történő kötelező bejelentkezéssel kapcsolatos többletköltség, amelynek összege akár 8000 euró is lehet célországonként – emlékeztet friss bejegyzésében Sztankó Dániel, az RSM Hungary pénzügyi képviseleti csoportvezetője. A költségek és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetővé válna a negyedéves bevallások benyújtása az ún. Mini One-Stop Shop (MOSS) online rendszeren keresztül.

A MOSS hatékonysága nem vitatott. 2015-ös bevezetése óta több mint 3 milliárd euró áfa folyt be az EU költségvetésébe a magánszemélyek részére nyújtott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatási-, telekommunikációs-, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások forgalmi adójából. Az egyablakos rendszer bevezetése 95 százalékos adminisztrációs költségcsökkentést eredményezne, amely az uniós vállalkozásoknak 2,3 milliárd euró megtakarítást, az egyes tagállamoknak pedig 7 milliárd euró áfabevétel-növekedést generálna.

Új értékhatárok

A javaslat egyik sarkalatos pontja az Áfairányelv 34. cikkében hivatkozott – a termékek Közösségen belüli távértékesítésére, illetve távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozó – az egységes piacon belül torzulást okozó, meglévő bevételi értékhatárok megszüntetése és helyette új értékhatárok bevezetése.

A távértékesítésre vonatkozó jelenlegi 35 000 euró értékhatár tervezett eltörlésével az értékesítők nem lennének kötelesek a célország áfájának hatálya alá bejelentkezni. Ezáltal lehetővé válna, hogy a vállalkozások egyablakos rendszeren keresztül az összes távértékesítésükre felszámított áfát egyetlen tagállamban vallják be és fizessék meg.

Az Áfairányelv jelenlegi szabályozása szerint a nem adóalany részére nyújtott telekommunikációs-, távközlési- és elektronikus szolgáltatások az igénybevevő országában hatályos áfamérték szerint adóznak, függetlenül attól, hogy az az EU-n belül vagy harmadik országban található. Ezen szolgáltatások tekintetében a javaslat egy új, évi 10 000 eurós értékhatárt vezetne be választási lehetőségként, amely például az induló startup vállalkozások számára jelentene adminisztrációs könnyebbséget. A módosítás értelmében a 10 000 euró alatt nyújtott telekommunikációs-, távközlési- és elektronikus szolgáltatások a szolgáltatásnyújtó tagállamában lennének áfakötelesek. Ez uniószerte 430 000 vállalkozás, azon belül is 97 százalék mikrovállalkozás kereskedését egyszerűsítené, közel 86 millió euró lehetséges megtakarítással.

A másik új értékhatár évi 100 000 euró lenne, amely az elektronikus szolgáltatást nyújtó kkv szektorra vezetne be egyszerűbb szabályokat a fogyasztók azonosítása érdekében.

A fenti új értékhatárok 2018-tól az elektronikus szolgáltatások terén, 2021-tól pedig már a termékek távértékesítése tekintetében is bevezetésre kerülnének.

Nem letelepedett áfaregisztrált alanyok számára is bővülhet a kedvezmények köre

A Közösségben nem letelepedett, de valamelyik tagállamban áfaregisztrált adóalanyok jelenleg sem a Közösségben nem letelepedett adóalanyokra, sem pedig a Közösségben letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozást nem vehetik igénybe. A bizottság az új szabályozásokkal lehetővé tenné, hogy az áfaregisztrált adóalanyok is igénybe vehessék a szűkített egyablakos ügyintézést, és ne kelljen minden olyan tagállamban nyilvántartásba vetetniük magukat, amelynek elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak.

Számlázás, nyilvántartás és adóellenőrzés a székhely szerinti ország szabályai szerint

A javaslat szerint a számlázási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése a jövőben termékértékesítő, szolgáltató vállalkozás számára azonosítót kiadó tagállam szabályai szerint történne. Az intézkedés hatására a szolgáltatóknak elegendő lenne mindössze egy tagállam számlázási szabályait betartaniuk, a szolgáltatásnyújtás minden egyes rendeltetési tagállamának számlázási előírásai helyett.

Így nemcsak a vállalkozások tevékenysége válhatna egyszerűbbé és átláthatóbbá, de sor kerülhetne az ellenőrzések összehangolására, ugyanis a saját ország adóhatóságával történne az első kapcsolatfelvétel, illetve azon uniós célországok, ahová magánszemélyeknek internetes értékesítés történik, nem folytathatnának adóellenőrzéseket.

EU-n kívüli adócsalás elleni küzdelem

Jelenleg a 22 eurónál kisebb küldemények importja áfamentességet élvez, ami évente közel 150 millió csomagot jelent. Ez a mentesség komoly versenyhátrányt jelent azon uniós vállalkozások számára, amelyek az első cent bevételtől kezdve adókötelesek.

De ez csak az egyik oka annak, hogy a bizottság megszüntetné a mentességnek ezt a formáját. A kedvezmény eltörlésével az áfacsalásoknak is elejét kívánja venni. Elterjedt gyakorlat ugyanis az, hogy olyan magas értékű termékek, mint az okostelefon vagy a tablet, szándékosan az áfamentes értékhatár alatti, alacsony áron kerülnek feltüntetésre az importdokumentumokon.

E-könyvek, e-újságok adózásának egységesítése

A nyomtatott könyvekkel, újságokkal ellentétben, melyek csökkentett áfatartalmúak vagy mentességet élveznek, az elektronikus változatok általános adómértékűek. A javaslat megengedné, de nem tenné kötelezővé, hogy a tagállamok közelítsék e két termékkör adózását.

A kérdés jelentősége

Az adminisztrációs költségek csökkenése várhatóan fellendíti a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmet. Egyrészről a távértékesítéssel foglalkozó webáruházak egy helyen, online eleget tehetnének uniós adókötelezettségeiknek, másrészről a tagállamok visszanyerhetnék az online értékesítés során keletkező közel 5 milliárd euró áfakiesést.

A változások egy része a tervek szerint legkorábban 2018-tól lépne életbe, elegendő időt biztosítva a vállalkozásoknak a felkészülésre.