A Európai Értékpapír-piaci Hatóság a fogyasztói érdekek védelmében bizonyos spekulatív „befektetési” termékek (például bináris opciók, CFD ügyletek) korlátozására és betiltására vonatkozó lépésekre készül 2018-ban.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) nemrég közzétett nyilatkozatában jelezte, hogy 2018. január 3-án hatályba lépő, a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet (MiFIR) felhatalmazása alapján bizonyos, a lakossági fogyasztók számára kiemelten kockázatos, spekulatív termékeket érintően termékintervenciós lépések bevezetését tervezi – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Mint ismeretes, a pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó uniós rendeletek révén az európai és nemzeti pénzügyi felügyeletek 2018-tól súlyos fogyasztói kockázat esetén – ha nincs más lehetséges eszközük – korlátozhatják vagy megtilthatják bizonyos, a lakossági fogyasztók számára kiemelten kockázatos termékek (például bináris opciók, rolling spot forex és CFD ügyletek) forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy akár az érintett pénzügyi tevékenységek végzését is.

Az új, egységes termékintervenciós szabályozás alapján a nemzeti hatóságok saját tagállamukat érintően, az ESMA viszont az Európai Unió teljes területére kiterjedő hatállyal korlátozhat vagy tilthat be egy-egy spekulatív terméket. Az ESMA által elrendelt termékintervenció legfeljebb három hónapra szólhat, azonban a feltételek fennállása esetén akár többször is megújítható.

Az ESMA által fontolóra vett lépések szerint a bináris opciók esetében betiltaná, a CFD ügyleteknél pedig korlátozó feltételekhez kötné e termékek lakossági ügyfelek részére történő reklámozását, forgalmazását és értékesítését. A CFD-kel és a rolling spot forex ügyletekkel kapcsolatban tőkeáttétel limiteket (a mögöttes eszköz változékonyságától függően 30:1 és 5:1 között) határozna meg, az ügyfélveszteség mérséklése érdekében bevezetné az automatikus zárás szabályát és a „negatív egyenleg” védelmét. Előírna továbbá a kockázatokra vonatkozó egységes figyelmeztetéseket és korlátozná az ügyfelek részére nyújtható – kereskedését ösztönző – előnyöket is.

Az ESMA által tervezett lépések az MNB és más nemzeti szintű felügyeleti hatóságok intézkedéseivel együtt az európai szintű befektető védelmet erősítik, különösen azért, mivel az érintett termékek az Európai Unió több tagállamához hasonlóan, Magyarországon is jellemzően határon átnyúló befektetési szolgáltatóknál érhetők el, így különösen fontos az egységes európai intézkedés a fogyasztók számára kiemelten kockázatos tőkepiaci termékek visszaszorítása érdekében.