A fogyasztók ösztönzése mellett a jogszabályi háttér megfelelő alakítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország elérje a 2020-ra kitűzött energia-megtakarítási célját – mondta Sztányi Péter, a Hajdu Zrt. kereskedelmi igazgatója.

Magyarország célkitűzése, hogy 2020-ig jelentősen csökkentse az energiafelhasználást, nagyon ambiciózus, de a lehetőségek megfelelő kihasználása mellett elérhető – mondta a Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt. kereskedelmi igazgatója a Magyar Időknek.

Sztányi Péter hozzátette: az idő szorít, és bár a feladat teljesítése 2015-ben elkezdődött, és az első két év üteme alapján kétséges lehet a célszám elérése. A 154 petajoule (PJ) végsőenergia-megtakarítás jelentős tétel, ugyanakkor, ha a lehető legszélesebb kör működik együtt, teljesíthető a kitűzött cél.

Az Európai Unió terve az, hogy 2020-ig az energiafelhasználás területén 20 százalékkal csökkentse az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátását, 20 százalékra növelje a megújuló energiák forrásai­nak részesedét a teljes felhasználásban és 20 százalékkal mérsékelje a primer energia felhasználását.

Primer energiá­nak az olyan, természetesen előforduló energiahordozókat nevezzük, mint a szén, a kőolaj, a földgáz, de a megújuló források és az urán is ide tartozik.

Magyarország azt vállalta, hogy az évtized végéig eléri az 1009 PJ primerenergia-fogyasztást az úgynevezett közös erőfeszítés számítási modell szerint.

– Saját kutatásaink is alátámasztják, hogy a háztartások nagyon nagy arányban hajlanának energiahatékonysággal összefüggő beruházásokra, de túlnyomó többségük ezt csak támogatással valósítaná meg. A vissza nem térítendő támogatás a leginkább keresett; az Otthon melege program egyes fejezeteinél napok, gyakran órák alatt kimerül a rendelkezésre álló keret. A támogatások körébe tartozik az is, ahogyan most a vállalkozások az energetikai beruházásokhoz kapcsolódóan részesülnek társasági nyereségadó kedvezményében – fűzte hozzá az igazgató.