A NAV az idén szigorúbban foglalkozik az adóvégrehajtással, azaz többször rendel el azonnali beszedést a vállalkozásoktól, mint egy évvel korábban – hívják fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda munkatársai.

Az azonnali beszedések nem kevés vállalkozás költségvetését borítják fel, de több módon is lehetőség nyílik az adóvégrehajtás késleltetésére, mely megmentheti a vállalkozásokat az esetleges összeomlástól. 

A bizonyos „kiskapuk” azáltal nyílnak meg, hogy az adóvégrehajtási főszabály szerint az adótartozó csak onnantól kezdve köteles a tartozását kifizetni, hogy az adótartozás végrehajtása jogerőssé vált. Kettő ismertebb és egy kevésbé köztudott módja van a fizetés késleltetésének.

Az első, ha a bíróság felfüggeszti a végrehajtást. Az ehhez szükséges felfüggesztési kérelem beadása után a bíróság a kérelemről soron kívül dönt, ami alatt a végrehajtás szünetel. A felfüggesztésnek viszont több buktatója is akad. Az egyik a kellően meg nem alapozott indoklás, melynek hiányában a bíróság dönthet a fel nem függesztés mellett. A másik pedig a kérelem benyújtásának időzítése. Célszerű minél előbb benyújtani a kérelmet és azt egyidejűleg a végrehajtó tudomására hozni, ugyanis ez esetben a bíróság döntéséig az adóhatóság nem végezheti a végrehajtást a határidő lejártától függetlenül.

A második a fizetési könnyítésre vonatkozó kérelem. Ebben az esetben a vállalkozás kérhet részletfizetést vagy fizetési haladékot az adóhatóságtól. Itt is vannak buktatók, az indoklásnál körültekintőnek kell lenni. Ha ugyanis egy cég pénzügyi nehézségekre hivatkozva szeretne élni a részletfizetés lehetőségével, akkor kétséges lehet, hogy később meg tudja fizetni az adót, illetve fenn tudja tartani a vállalkozást.

Ritkább esetben az adóhatóság is felfüggesztheti a végrehajtást. Ez akkor fordul elő, ha határozat ellen nyújtanak be felügyeleti intézkedés iránti kérelmet. Ekkor viszont érdemes egy újabb kérelmet benyújtani annak érdekében, hogy amíg a felettes szerv meg nem hozza a döntést, addig az adóhatóság a végrehajtást függessze fel.