A mezőgazdaság és az élelmiszeripar beruházási igényeiről, illetve az ezek megvalósításához szükséges eszközökről tartott előadást Kis Miklós Zsolt, az Európai Farmerek Szövetségének (COPA) alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Brüsszelben.

2016. november 25-én Brüsszelben került megrendezésre a második európai fi-compass konferencia a pénzügyi eszközökről, azon belül is az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapról (EMVA). A rendezvény célja az volt, hogy megvitassák, a pénzügyi eszközök miként nyújthatnak segítséget az EMVA célkitűzéseinek megvalósításában, különös tekintettel a mezőgazdaságra és a mezőgazdasági vállalkozásokra.

A konferenciát – többek között – Phil Hogan, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos, Jyrki Katainen, munkahelyteremtési, növekedési, beruházási és versenyképességi biztos, illetve az Európai Beruházási Bank és Európai Beruházási Alap vezető tisztviselői nyitották meg.

Kis Miklós Zsolt, a COPA alelnöke előadásában hangsúlyozta, hogy a vidéki térségekben fokozni kell a mezőgazdasági beruházások hozzájárulását a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. A mezőgazdaság olyan ágazat, amely 100 százalékban hozzájárul az élelmiszertermeléshez, a termőföld 40 százalékát kezeli, az élelmiszerláncban szereplő érték 15 százalékáért felelős és 2 százalékban járul hozzá a GDP-hez; ezen tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A beruházási igények tekintetében hangsúlyozta, hogy erős pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ágazat szembenézzen a jelenlegi kihívásokkal.

Felhívta a figyelmet, hogy a beruházásoknak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességének és fenntarthatóságának növelésére, illetve a világpiacon történő szerepük fokozására kell összpontosítani. Kulcsfontosságú ebből a szempontból az új technológiákba, kutatásba és innovatív megoldásokba történő beruházás, amelyhez a köz- és a magánszféra közötti erős együttműködés elengedhetetlen.

Az alelnök az ehhez szükséges eszközök tekintetében kiemelte, hogy a gazdák számára az uniós költségvetésnek, azaz az ágazatra vonatkozóan a Közös Agrárpolitikának kell biztosítani a kitűzött célok megvalósításához szükséges forrásokat. Hozzátette azonban, hogy az EMVA által társfinanszírozott pénzügyi eszközök segítséget jelenthetnek a gazdák és az agrárszövetkezetek számára mezőgazdasági vállalkozásaik fejlesztési beruházásaiban.

Kis Miklós Zsolt ugyanakkor nyomatékosította: ezek felhasználása csak kiegészítő jellegű lehet, és nem a beruházási támogatások helyettesítésére szolgálnak. A KAP 2020 utáni alakulása szempontjából ez különösen fontos. A gazdaszervezetek aggasztónak tartják ugyanis, hogy a vidékfejlesztési programok ezen új eleme esetlegesen helyettesítheti a vissza nem térítendő támogatásokat.

Az Európai Bizottság reakciójában hangsúlyozta, hogy a szándék a rendelkezésre álló eszközök összekapcsolása és nem a támogatások megszüntetése. Az eszközök kombinációja révén bővíteni szeretnék az ágazati szereplők lehetőségeit.

Kis Miklós Zsolt végezetül elmondta, hogy a jövőben is a támogatások kell, hogy képezzék a vidékfejlesztési beruházások „magját”, ezen források nélkülözhetetlenek a munkahelyteremtés és növekedés szempontjából.