A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VEKOP-2.1.1-15) felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg előre látható kimerülésére tekintettel a beérkezett pályázatok értékelési szakaszának idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel – tájékoztatott a kormány.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megjelent felhívás keretösszegét április végén emelte meg a kormány 5 milliárd forintról 15 milliárd forintra – úgy tűnik, ezzel is alábecsülve az igényeket.

Hasonló volt a sorsa a felzárkózó régiók számára kiírt azonos című, 50 milliárd forintos keretösszegű GINOP-pályázatnak (GINOP-2.1.1-15) is, amelyre már január 12. óta nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Van egy jó hír is

2016. május 31-én a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére 21 milliárd forintos keretösszeggel, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatás” címmel a VEKOP-2.1.1-15 felhívással megegyező szakmai tartalmú felhívást tett közé, amelyre 2016. december 31-ig van lehetőség pályázatot benyújtani – nyugtatta meg az innovatív vállalkozókat a hivatalos pályázati oldalon megjelent szűkszavú közlemény.

Az NKFIH oldalán megjelent tájékoztatás szerint „a felhívás a tudásintenzív, innovatív vállalkozásokat ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésére. Mikro-, kis- és középvállalkozások valamint nagyvállalatok igényelhetnek 80–500 millió forint közötti forrást önállóan vagy konzorciumi együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük finanszírozására, legalább a prototípus vagy a demonstrációs fázis eléréséig. Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország régióból (Budapest és Pest megye) pályázható.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása elektronikus úton, a hamarosan megjelenő kitöltőprogramon keresztül lehetséges; a pályázatot elektronikus adathordozón, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt projekt adatlappal és annak mellékleteivel együtt, 1 példányban, zárt csomagolásban is meg kell küldeni az NKFI Hivatal levelezési címére. A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A beérkezett projektjavaslatok értékelése szakaszos elbírálással történik, az első benyújtási szakasz határideje 2016. augusztus 17.

A pályázók köre

Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT-beli székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak.

Támogatható tevékenységek

Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható):

  • kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50 százaléka),
  • alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50 százaléka),
  • a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység,
  • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások,
  • eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése,
  • kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele.

Pályázónként minimum 80 (konzorcium esetében 160) millió forint, maximum 500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelező vállalások, futamidő

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményeként

  • új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek
  • új K+F munkahelyek létesülnek
  • új termék/technológia/prototípus jön létre.

A projekt végrehajtására az indulásától számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.