Elindult a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című (GINOP-2.2.1-18) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-ban vagy 2017-ben kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével és a GINOP 2.2.1-15 Felhívás keretében egyszer sem kerültek benyújtásra. Új szakpolitikai vélemények kiadására nem kerül sor a felhívás kapcsán.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. június 17-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Az azonos című, GINOP-2.-2.-1-15 kódszámú, eredetileg 50, módosítások után közel 103 milliárd forint keretösszegű felhívás 2015 őszén jelent meg, és azóta le is zárul.

A kiírás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából – olvasható a felhívásban. A felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá.

A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények:

 • a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul;
 • kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul meg;
 • a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne;
 • eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak.

A támogatási kérelmeket a tervek szerint 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16-ig lehet majd benyújtani.

Támogatható tevékenységek és prioritások

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25 százaléka):

 • alapkutatás;
 • ipari kutatás;
 • kísérleti fejlesztés.

Csekély összegű támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; önállóan egyik sem támogatható:

 • projektelőkészítés
 • projektmenedzsment;
 • piacra jutás támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán,
 • a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan egyik sem támogatható):

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 • a projekt céljaihoz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések;
 • immateriális javak beszerzése.

A felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-ban vagy 2017-ben kiállított kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével és a GINOP 2.2.1-15 Felhívás keretében egyszer sem kerültek benyújtásra, valamint illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

 • egészséges társadalom és jólét;
 • fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • tiszta és megújuló energiák;
 • fenntartható környezet;
 • egészséges és helyi élelmiszerek;
 • agrár-innováció;
 • infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (például gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi partnerek lehetnek

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (amelyek megfelelnek a felhívásban meghatározott feltételeknek);
 • főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
 • egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

A támogatás mértéke

A tervezett keretösszeg 3 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 350 millió forint, maximum 2 milliárd forint. A kormány 2–4 támogatott támogatási kérelemre számít.