2017-ben a nemzetgazdaság kutatás-fejlesztési ráfordítása 517 milliárd forint volt, ami a GDP 1,35 százaléka – tájékoztatott a statisztikai hivatal.

A K+F-ráfordítások folyó áron 21 százalékkal, 90 milliárd forinttal nőttek a 2016. évi, alacsony bázishoz képest. Ehhez a kiugróan magas emelkedéshez nagymértékben hozzájárult a 2016 végén kiutalt pályázati összegek 2017-ben történt felhasználása. A kutatás-fejlesztési ráfordítások összegén belül a meghatározó súlyt (85 százalék) képviselő költségek 17, míg a 15 százalékos részarányú beruházások ezt jóval meghaladó mértékben, közel 54 százalékkal emelkedtek az előző évihez képest – olvasható a KSH „Kutatás és fejlesztés, 2017 (előzetes adatok)” című friss kiadványában.

A nemzetgazdasági szintű kutatás-fejlesztési ráfordítás közel 74 százaléka a vállalkozások, 13–13 százaléka pedig a felsőoktatási, valamint a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek tevékenységéből származott.

A 2016. évi pályázati források jelentős részének 2017-ben történt felhasználása miatt az állami költségvetési finanszírozású kutatási ráfordítások emelkedtek a legnagyobb mértékben, folyó áron közel 53 milliárd forinttal (47 százalék). A vállalkozási forrásból finanszírozott K+F-ráfordítások 31 milliárd forinttal (13 százalék) növekedtek. A K+F-ráfordítások pénzügyi forrásai közül csak a nonprofit források összege csökkent, egy év alatt 10,5 százalékkal.

A kutatóhelyek számának és a kutatással foglalkozók létszámának 2014 óta tartó csökkenő tendenciája megállt, és növekedésbe fordult át. 2017-ben az előző évihez képest 14 százalékkal több, 3,1 ezer kutatóhely működött Magyarországon. A K+F-tevékenységgel foglalkozók tényleges létszáma közel 61 ezer fő volt, egy év alatt 12 százalékkal bővült. Ezen belül a 70 százalékos részarányt képviselő kutatók, fejlesztők száma 9,8, a segédszemélyzeté pedig mintegy 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámított K+F-létszám a tényleges létszámnál nagyobb mértékben, 13 százalékkal növekedett.