2015-ben nemzetgazdasági szinten több mint 468 milliárd forintot, a GDP 1,39 százalékát fordították kutatás-fejlesztési tevékenységre – jelentette az előzetes adatok alapján a KSH.

2014-hez viszonyítva a folyó áron számított növekedés az előző évinél nagyobb, 6,2 százalékos volt. A vállalkozási kutatóhelyek K+F ráfordításai 9,0, az államháztartási szektorba tartozóké 2,7 százalékkal emelkedtek, a felsőoktatási kutatóhelyeken azonban 4,7 százalékos csökkenés volt.

A kutatóhelyek számának és a kutatással foglalkozók tényleges létszámának csökkenése tovább folytatódott. 2015-ben 2801 kutatóhely működött, 6,4 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A tényleges K+F-létszám 56,2 ezer fő volt, ami 1,7 százalékos csökkenést jelent. A számított K+F-létszám ennél kisebb ütemben, 1,3 százalékkal mérséklődött.

A vállalkozások finanszírozásban betöltött szerepe 2015-ben is erősödött. Az összes K+F-ráfordítás 49,7 százaléka származott ebből a forrásból, és 34,6 százalékra nőtt az államháztartás részesedése is, miközben a külföldi források – összegükben és arányukban is – érzékelhetően csökkentek.