Idén áprilisban a magyarországi kivitel volumene 12, a behozatalé 16 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. Az aktívum 517 millió euró volt, amely 282 millió euróval kevesebb, mint egy évvel korábban.

A kivitel értéke 8,6 milliárd euró (2677 milliárd forint), a behozatalé 8,1 milliárd euró (2516 milliárd forint) volt áprilisban. Euróban kifejezve az export értéke 11, az importé 16 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi aktívum 282 millió euróval csökkent – közölte a KSH.

A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala az importban nem változott, míg exportban 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,7 százalékkal romlott. A forint árfolyama az euróhoz képest nem változott, míg a dollárral szemben 13 százalékkal felértékelődött.

A gépek és szállítóeszközök 2017. áprilisi áron számított kereskedelme a kivitelben 14, a behozatalban 13 százalékkal növekedett. A közúti járművek exportja tizedével, importja pedig több mint tizedével emelkedett, amit mindkét relációban a személygépkocsik és azok alkatrészeinek forgalomváltozása eredményezett. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja tizedével nőtt, importja kismértékben csökkent.

A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek importja közel tizedével mérséklődött, exportja viszont közel hetedével emelkedett. A behozatal csökkenése főként a mobilkészülékek és azok alkatrészei, valamint a rádióhullám elvén működő készülékek alkatrészei, míg a kivitel növekedése az autóvezetést segítő radarkészülékek forgalomváltozásával függött össze.

A villamos gépek, készülékek és műszerek behozatala ötödével bővült, a növekedésben az áramkör kapcsolására és védelmére szolgáló készülékek, az elektronikus integrált áramkör, valamint az elektromosan szigetelt huzal, vezeték importja dominált.

A feldolgozott termékek exportvolumene 12, az importé 19 százalékkal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele több mint tizedével, behozatala pedig több mint harmadával növekedett. A műanyag-alapanyagok exportja több mint hetedével, importja kismértékben emelkedett.

A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek kivitele pár százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, behozatala közel hatodával növekedett. A kivitelben a gyógyászati, valamint az ellenőrző és mérőműszerek, a behozatalban az automata szabályozó, illetve gyógyászati műszerek és azok alkatrészeinek forgalomváltozása dominált.

A vas és acél forgalma importoldalon közel ötödével, exportoldalon több mint negyedével bővült, a növekedést mindkét oldalon a síkhengerelt vastermékek forgalomváltozása eredményezte. A színesfém kivitele és behozatala egyaránt közel hatodával emelkedett, amit importban az alumíniumlap, -lemez és -szalag, exportban pedig többféle alumíniumtermék forgalma is befolyásolt.

Az egyéb fémtermékek exportja és importja is tizedével nőtt. A behozatalban jelentős hatást gyakoroltak a vasból és acélból készült készáruk, a kivitel esetében a vasból és acélból készült összetett szerkezeti elemek forgalomváltozása volt a meghatározó.

Az energiahordozók importvolumene 36 százalékkal több lett. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala több mint 40 százalékkal, kivitele ennél kisebb mértékben, több mint negyedével nőtt. A természetes és mesterséges gáz importja jelentősen, több mint a felével növekedett. A villamosenergia-behozatal kismértékben emelkedett.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 5,2 százalékkal csökkent, az importé 16 százalékkal bővült. A gabona és gabonakészítmények exportja közel felére mérséklődött, importja viszont több mint negyedével nőtt. A kivitelben a búza- és a nem vetési célú kukoricaforgalom visszaesése, a behozatalban a kukorica-vetőmag forgalmának növekedése dominált.

A hús és húskészítmények exportja kismértékben, importja több mint tizedével emelkedett. Mind a kivitelnél, mind a behozatalnál a növekedés az élelmezési célú baromfi forgalmával függött össze. Az ital és dohány exportja több mint 40 százalékkal, importja közel negyedével nőtt. A növekedés az importban a feldolgozatlan dohány és az ásványvíz, az exportban az ásványvíz, valamint a cigaretta és a szivar forgalomváltozásának tulajdonítható.