A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának két új kiemelt felhívásában a Miniszterelnökség nyújthat be támogatási kérelmet, összesen 20 milliárd forint értékben.

„Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” (VP-20-2-16)

„A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. További célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel és a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségek által történő megismertetését” – olvashatjuk a hivatalos pályázati oldalon megjelent, kissé fésületlen felhívásban.

A tervezett keretösszeg 16 milliárd forint, ezt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A Miniszterelnökség „a várakozások szerint” egyetlen támogatási kérelmet fog benyújtani.

Az önállóan támogatható tevékenységek:

 • szakmai tapasztalatok és know-how cseréjének biztosítása (rendezvények szervezése; kiadványok készítése, terjesztése;
 • a hálózat elektronikus felületének üzemeltetése, adatbázisok szerkesztése, kezelése;
 • honlap fejlesztése, MNVH arculatának megteremtése (arculati kézikönyv), annak promóciója, köztudatba való széleskörű ismertetése;
 • módszertani tapasztalatcsere segítése (tanulmányok kidolgozása, kutatások végzése);
 • legjobb gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése és terjesztése;
 • igényfelmérés végzése a VP intézkedéseivel kapcsolatban (általános tájékoztatás és igényfelmérés a VP intézkedéseivel, illetve az EU által javasolt vidékfejlesztési programok témáival kapcsolatban; tanácsadás a program megvalósítás kérdéseiről);
 • szakmai képzési és továbbképzési programok szervezése;
 • kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek úgy, mint: PR & kreatív/médiavásárlás/közvélemény-kutatás, rendezvényszervezési feladatok ellátása, valamint nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok;
 • térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok (térségek közötti és nemzetközi kooperáció segítése; tanulmányutak, képzések szervezése, tájékoztatás nyújtása a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről);
 • egyedi projektek finanszírozása, amelyek kapcsán a beérkezett egyéni kérelmek finanszírozásának lehetőségéről az IH vezetője hozza meg a döntést k) hálózat működtetése, adminisztrációs feladatainak ellátása (Állandó Titkárság feladatainak ellátása, szervezeti működés biztosítása, regisztráció koordinálása; Elnökségi, tanácsi és területi felelősi hálózat közvetlen feladatellátása; a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; eljárásrendek kialakítása; ülések előkészítése, lebonyolítása, utókövetése);
 • részvétel az Európai Vidéki Hálózat munkájában, együttműködés más nemzeti hálózatokkal (nemzetközi konferenciák szervezése, ezeken való részvétel).

„Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” (VP-20-1-16)

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint (a finanszírozás mint az előző felhívásban), a Miniszterelnökség a kiíró (a Miniszterelnökség) szerint várhatóan 16 támogatási kérelmet fog benyújtani.

A cél: „a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el kitűzött céljait. Emellett ezen tevékenységek biztosítják, hogy a Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettségek teljesüljenek.”

Ebben a felhívásban az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • az Értékelési Terv 3. fejezetében bemutatott értékelési tevékenységek elvégzésének költsége;
 • intézményrendszer megerősítése, értékelési kapacitás kiépítése;
 • értékelések, szakértői jelentések, statisztikák, tanulmányok, éves jelentések készítése;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításának költsége;
 • elemzések készítése, menedzsment, monitoring, információcsere és a program végrehajtása;
 • az ellenőrzési rendszerhez, technikai és adminisztratív segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok, intézkedések;
 • az irányítást, a nyomon követést, az ellenőrzést és az értékelést szolgáló informatikai rendszerek üzembe helyezése, működtetése és egymással való összekapcsolása;
 • az értékelési módszerek javítására és az értékelési gyakorlatokra vonatkozó információcserére irányuló intézkedések;
 • módszertani és technológiai fejlesztések;
 • külső adatforrásokból történő adatvásárlás költsége;
 • IT fejlesztések, a különböző intézmények közötti informatikai rendszerek esetleges összekapcsolásának költsége;
 • az értékelésekhez szükséges adatok tervezésének költségénél az adatok definiálásához, összegyűjtéséhez, transzformálásához és átadásához kapcsolódó szakértői munka költsége;
 • értékelési eredmények kommunikálásának költsége;
 • humánerőforrás kapacitás költsége;
 • képzések, workshopok, nemzetközi konferenciák szervezésének költsége, illetve az ezeken történő részvétel, külföldi kiküldetés költsége;
 • kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek úgy, mint: PR & kreatív/médiavásárlás/közvélemény-kutatás, rendezvényszervezési feladatok ellátása, valamint nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok.