A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának két, felzárkóztatás célú felhívását visszavonta a kormány.

A hivatalos pályázati portálon jelentette be a kormány, hogy május 8-án visszavonta az

  • „Infrastrukturális beruházások a leginkább elmaradott járások területi felzárkóztatása érdekében” (EFOP-2.3.1-17) és
  • „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése” című (EFOP-1.7.1-17)

felhívást. Mindkét felhívás a LEADER helyi közösségeknek (HACS1 – Helyi Akciócsoportoknak) szólt, az előbbi keretösszege 1 milliárd forint, egy pályázó 16–20 millió forintot kaphatott volna, az utóbbin, amelynek keretösszege 7 milliárd forint, 50–150 millió forintos támogatást lehetett volna nyerni.

EFOP-2.3.1-17: „Infrastrukturális beruházások a leginkább elmaradott járások területi felzárkóztatása érdekében”

A felhívás támogatta volna „a leginkább elmaradott járásokban a komplex beavatkozások kereteinek és a helyi folyamatokba való beépülési feltételeinek kialakítását elsősorban meglévő épületek, intézmények felújításával, funkcióváltásával, valamint a helyi közösségek motiválását, bevonását segítő fizikai beruházások finanszírozásával”. A beavatkozás kiemelten koncentrált volna „a célcsoport jobb egészségügyi szolgáltatásokban való részesülésére a HACS akcióterületén élő lakosság részére biztosított egészségügyi szolgáltatások fejlesztése révén. A fejlesztések tartalmazhatnak épületfejlesztést, eszközbeszerzést az egészségügyi szolgáltatások különböző típusaihoz igazodva, olyan szolgáltatás-bővítést, amely kiváltja a távolabbi településre való utazást, vagy az érintettek egészségtudatosságának fejlesztését támogató infrastrukturális és eszközberuházásokat.”

A kormány ezen a pályázaton eredetileg 75 támogatott támogatási kérelemmel számolt.

EFOP-1.7.1-17: „Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése”

A felhívás tervezetét januárban bocsátotta a kormány társadalmi egyeztetésre. 

A felhívás céljai:

  • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok mobilizálása, a felzárkózást szolgáló tudás bővítése;
  • helyi társadalmi kapcsolatok erősítése a közösségi szolgáltató terek funkcióbővítése által;
  • a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése, a helyi életminőség javítása, a helyben maradás ösztönzése az alapvető humán közszolgáltatásokat kiegészítő helyi megoldások által;
  • helyi közösségépítés- és megtartás a helyi társadalmi kapcsolatok erősítése révén;
  • a környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés.

(voltak). Itt is 75 támogatott kérelemmel számolt a kiíró.