Edukációs oldallal segíti a versenytárs vállalkozások közötti titkos megállapodások káros hatásainak megértését, illetve a kartellek feltárását a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A magyarországi cégek, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv) gyakran nincsenek tisztában sem a kartellezés fogalmával és annak következményeivel, sem azzal, hogy lehetőségük van kilépni az ilyen, törvénysértő megállapodásokból a következmények jelentős mérséklése mellett. Ezen kíván segíteni a GVH, amely egy külön edukációs oldalt hozott létre, hogy támogassa a vállalkozások ismereteinek bővítését, segítse a versenyjognak megfelelő üzleti magatartásuk kialakítását.

Az oldalról kiderül például, hogy a kartellnek több formája van. Árkartellnek nevezik azt, amikor a versenytársak megállapodnak abban, hogy az adott terméket milyen áron fogják értékesíteni, vagy megegyeznek egy minimumárban. Megállapodhatnak az engedmények mértékéről vagy mellőzéséről, vagy éppen egy költség egységes továbbhárításáról is. Sőt, az is árkartellnek számít, ha egyeztetnek egymással az árak kiszámításának módjáról, az áremelés mértékéről vagy időpontjáról ahelyett, hogy azt egymástól függetlenül határoznák meg.

A piac felosztásáról beszélünk, ha a versenytársak előre felosztják egymás között, hogy melyik vállalkozás, milyen fogyasztói körnek és/vagy milyen földrajzi területen és/vagy milyen terméket fog értékesíteni. Megállapodnak abban, hogy e körben nem versenyeznek egymással. Korlátozó megállapodásról van szó, amikor a konkurens társaságok az értékesítési feltételekről (például fizetési mód vagy határidő, kiegészítő szolgáltatás) egyeznek meg. Valamint az is annak számít, ha a versenytársak megállapodnak abban, hogy korlátozzák, egy adott termékből mennyit gyártanak, adnak el a piacon.

Összejátszásnak számít, amikor a pályázók a versenytárgyalások előtt egyeztetik egymással az ajánlataikat, megbeszélik, ki és hova nyújt, vagy nem nyújt be ajánlatot, előre meghatározzák a tendernyertest, illetve a támogatásért nyújtott kompenzációkat.

A kartellező vállalkozások komoly szankciókat kockáztatnak. A kiszabható pénzbírság mértéke elérheti az előzőévi nettó árbevétel 10 százalékát, emellett a károsultak követelhetik a kartell okozta károk megtérítését is. Az összebeszélésben érintett cégeket kizárhatják az állami beszerzésekből, közbeszerzést érintő kartell esetén pedig akár egytől öt évig terjedő börtönbűntetést ki lehet szabni. A közvetlen, bűntetőjogi következmények mellett súlyos csapást jelenthet az üzletfelek bizalmának elvesztése, a vállalkozás és az érintett cégvezetők személyes reputációs kára.

Azok a vállalkozások azonban, melyek együttműködnek a GVH-val, teljesen vagy részlegesen mentesülhetnek a bírság alól. A kartellben érintett cégnek ehhez úgynevezett engedékenységi kérelmet kell benyújtani a GVH-hoz, melyben feltárja a kartellt és a benne való részvételét. A vállalkozásnak vállalnia, hogy azonnal megszünteti a kartellben való részvételét (kivéve, ha a feltárás érdeke ezzel ellentétes), a teljes eljárás alatt együttműködik a GVH-val, továbbá, hogy a bizonyítékait nem osztja meg mással.

Mentesül a teljes bírságösszeg megfizetése alól az a vállalkozás, amely elsőként szolgáltat a GVHm részére a kartell létére és annak feltárására alkalmas bizonyítékot úgy, hogy a megállapodásról a versenyhivatal addig nem tudott. Akkor is ez a helyzet, ha elsőként bizonyít olyan kartellt, amelyről ugyan tudott a GVH, de addig nem volt bizonyítéka. Amennyiben a GVH-nak már voltak bizonyítékai a kartellre, de a vállalkozás többletinformációt szolgáltat, mentesülni ugyan nem tud, de csökkenhet a kiszabandó bírság mértéke. Ha elsőként nyújtott be többletbizonyítékot, akkor a bírság 30-50 százalékkal csökkenhet, 20-30 százalékkal, amennyiben másodikként, és maximum 20 százalékkal, ha harmadikként nyújtott be többletbizonyítékot a GVH-hoz.

A kartellből kilépni kívánó vállalkozások az úgynevezett Kartell Chaten is bejelenthetik a GVH-nak a törvénytelen megállapodást. Ez egy zárt, védett rendszer, amelyen egy egyszerű, anonim regisztráció után oszthatják meg információjukat névtelenségük megőrzése mellett. A vállalkozások a Kartell Chaten feltehetnek bármilyen, a kartellekkel, az engedékenységi politikával és eljárással, valamint az informátori díjjal kapcsolatos kérdést, ráadásul minden esetben a GVH ugyanazon kollégájával kerülnek kapcsolatba, ami megkönnyíti a kommunikációt.