Szeptember 6-i hatállyal módosult a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló korábbi kormányrendelet – hívja fel a figyelmet NAV Központi Irányítása Vám Főosztálya.

2017. szeptember 5-én a Magyar Közlöny 141. számában kihirdetésre került, az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet], amely 2017. szeptember 6-i hatállyal módosította a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] foglaltakat.

A 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet alapvetően az engedélyesi kör tevékenységére nézve tartalmaz rendelkezéseket, egyúttal megteremti a kábítószerért felelős személy helyettese definícióját és e személy kötelezettségeit.

A vámhatósági feladatellátást illetően egyetlen érdemi jogszabályváltozás történt. A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosított 16. § (2) bekezdése értelmében 2017. szeptember 6-tól a termékkört érintő transzfer kiszállítások (hazánkból az Európai Unió másik tagállamába irányuló szállítás) esetén az ellenőrzést végző NAV területi szerveknek egy eseti export engedélypéldányt kell bevonniuk és megküldeniük a kiállító hatóság (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a továbbiakban: OGYÉI) részére (a jogszabályváltozás előtt a NAV szervek két példányt vontak be). A 2017. szeptember 6-tól kezdeményezett transzfer eljárások során az eseti exportengedély másik eredeti példányát a NAV területi szervek az ügyfél részére adják át vagy küldik meg. A harmadik országokba irányuló kivitelek, újrakivitelek esetén maradt a korábbi szabályozás, vagyis a NAV területi szervei továbbra is az eseti export engedélyek két eredeti hitelesített példányát vonják be, majd küldik meg az OGYÉI részére (az OGYÉI ebből egy példányt az engedélyesnek továbbít).