Míg a tavalyi évben összesen közel 1300 jogszabály született, a 2016-os év első felében csak 435 elfogadott jogszabályt számolhatunk össze. E 435 darabból 91 darab törvényt fogadott el az Országgyűlés és még az Alaptörvényt is módosították – derül ki a Wolters Kluwer Új Jogtár adataiból.

Az idei év első felében megalkotásra került 435 jogszabályból tehát 91 darab törvény született, vagyis a tavalyi teljes évben megalkotott 230 darab törvény felét (115 darabot) az idei évben nem érte el a törvényalkotó – azonban ebből még nem érdemes az év második felére vonatkozó következtetéseket levonni, figyelmeztet dr. Takács Tibor, a Wolters Kluwer Kft. ügyfélkapcsolati vezetője.

Az idei év első félévének jogalkotási adataiból viszont kitűnik, hogy júniusban felpörgött a jogszabálygyár, ugyanis a 91 törvényből 40 darabot (44 százalék) egy hónap alatt, júniusban alkotott meg az Országgyűlés. Ez a tendencia összhangban áll a tavalyi adatokkal: 2015. év első félévében 89 törvény született, ebből 31 darab törvény (35 százalék) júniusban. Tehát tavaly is és idén is a törvényalkotás a nyári szabadságolás előtti utolsó hónapban volt nagyon aktív.

A jogalkotói jogkörében eljáró Kormány igen aktív első félévet és különösen aktív június hónapot tudhat maga mögött a Jogtár adatai szerint: 167 kormányrendelet került megalkotásra, ennek 32 százaléka június során. A Jogtár szerint a legaktívabb a Földművelésügyi Minisztérium, mely 45 rendeletet adott ki az első félévben, a képzeletbeli „jogalkotási dobogóra” felkerült még 26 rendelettel a Belügyminisztérium és 22–22 rendelettel a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MNB osztozik e dobogó harmadik lépcsőfokán.

Az Alkotmánybíróság az idei év első felében megalkotott 17 határozattal a tavalyi évben összesen kiadott 37 határozat feléhez közelít.

A köztárasági elnök továbbra is igen aktív közjogi szereplő: a tavalyi összesen kiadott 548 határozat után az idei év első felében 232 Köztársasági elnöki határozat született.