Várhatóan júliusban jelenik meg a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjában a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” (GINOP 3.2.2) felhívás, amelyben az előzetes várakozások szerint mintegy 4000 hazai mikro-, kis és közepes vállalkozás összesen 17,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból, illetve 21,9 milliárd forintnyi kedvezményes hitelből fejlesztheti IKT-eszköztárát.

Az új felhívás részleteit a Kövesdi Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs osztályának munkatársa ismertette a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Vállalkozások informatikai fejlesztésének lehetőségei pályázati támogatással” című konferencián.

Uniós források az előző ciklusokban

A vállalkozások informatikai ellátottságát Magyarország csatlakozása óta uniós források is támogatják.

A 2004–2006-os időszakban a GVOP (Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program) keretében hirdették meg a „Vállalaton belüli üzleti rendszerek” (2 db) és az „Üzleti partnerek közötti e-kapcsolatok fejlesztése” című felhívásokat, az elsőn 307 támogatott cég 4,587 milliárd forintos, a másodikon 122 cég, 1,312 milliárd forint támogatást kapott.

A 2007–2013-as időszakban a KMOP (Közép-Magyarország Operatív Program) keretében jelent meg két pályázat, a „Vállalati folyamatmenedzsment támogatása” és az „E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása”. A két pályázaton összesen 3266 vállalkozás nyert támogatást, 20,933 milliárd forint értékben.

Indokolt a támogatás

A hazai kkv-vezetők, -döntéshozók és -tulajdonosok hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállalati felhasználási lehetőségeiről – hangsúlyozta Kövesdi Zoltán. Az IKT-eszközök korlátozott ismerete, valamint a részben emiatt is mérsékelt IKT-beruházási hajlandóság miatt a vállalati folyamatintegráció szintje alacsony, az infokommunikációs technológiákban rejlő lehetőségeket a cégek nem használják ki és nem megfelelő a kihasználtsága az e-közigazgatási szolgáltatásoknak sem.

A hazai kkv-k emellett csak korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet, az e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, az üzleti felhőszolgáltatásokat, holott azok ma már a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei.

A Széchenyi 2020 IKT-prioritásai

A 2014–2020-as időszakban a GINOP-ban (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) és a VEKOP-ban (Versenyképes Közép-Magyarországért Operatív Program) az IKT külön prioritást (3.) kapott. Ennek négy fő pillére:

 • a versenyképes IKT-szektor,
 • a digitális gazdaság,
 • a digitális felzárkózás és
 • a szélessávú hozzáférés.

Erre a prioritásra összesen mintegy 141 milliárd forintot szán a kormány.

Az IKT-fejlesztésekre más források is rendelkezésre állnak. A GINOP „Versenyképes munkaerő” prioritásáának a digitális írástudás fejlesztését célzó programjában 17,9 milliárd forint, a VEKOP „Infokommunikációs fejlesztések” prioritásában pedig 6,3 milliárd forint vár felhasználásra. Mindehhez a GINOP „Pénzügyi eszközök” prioritásában 90,5 milliárd forintnyi IKT-fejlesztéseket segítő hitel-, tőke-, illetve garanciaalap társul.

A Széchenyi 2020 infokommunikációs konstrukcióit az alábbi táblázat foglalja össze:

GINOP 3.2.2: „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása”

A várhatóan júliusban megjelenő felhívás célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásokat olyan infokommunikációs megoldásokkal vagy szolgáltatásokkal támogassák működésüket, amelyeket saját beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani. A vissza nem térítendő támogatással és kombinált kedvezményes hitel együttes biztosításával a vállalkozásokat különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, csoportmunka, távmunka, webáruház stb.) rendszerek, megoldások, felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésére és használatára ösztönzik.

A támogatási területek

Speciális szabályok

Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.

Az Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és az Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak.

Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), már támogatásban részesült adott infokommunikációs (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.

Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer felhőalapú megoldásokkal történő teljes kiváltására is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók: meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése; meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás; meglévő (saját) rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on).

Hibrid (saját szoftver és bérelt szolgáltatás) megoldásokat mindkét célterületre történő támogatási kérelemmel lehet megvalósítani. Hibrid projekt esetén ugyanazon funkcionális terület a célterületek egyikén megjelölhető.

Támogatható tevékenységek

Elszámolható költségek

A pályázóknak kötelezően használniuk kell a Maximális Támogatási Összeg Kalkulátort, amely piaci adatokon alapul, fő feladata pedig az, hogy megakadályozza a túlárazást.

Kik pályázhatnak?

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók, amelyek/akik

 • legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 • hazai kevésbé fejlett régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projekt befejezéséig,
 • képesek teljesíteni az előírt műszaki-szakmai tartalmat,
 • nem az agrártermelő vagy a halászati szektorban tevékenykednek,
 • nincs adótartozásuk, saját tőkéjük nem negatív, nincsenek felszámolás alatt stb. (a szokásos, minden pályázatban megkövetelt feltételek).

Kötelező vállalások:

 • a pályázat keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelemi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások  száma,
 • üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedése,
 • elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése.

(Az első mindenképpen lesz, a második és a harmadik még nem teljesen biztos.)

Az értékelési szempontrendszer

A rendelkezésre álló keret

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett vissza nem térítendő támogatási keretösszeg: 17,5 milliárd forint, amihez 21,875 milliárd hitel keretösszeg járul.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • „On premise” célterület: minimum 1 millió, maximum 16 millió forint;
 • „Felhő” célterület: minimum 1 millió, maximum 8 millió forint;
 • Együttes (hibrid pályázat) esetén: minimum 1 millió, maximum 24 millió forint.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 1,25 millió, maximum 25 millió forint („On premise” célterület), illetve 12,5 millió forint („Felhő” célterület), összesen maximum 37,5 millió forint.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke GINOP 3.2.1 projektben elindított „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés esetén az összes elszámolható költség 40 százaléka, egyéb pályázó esetében 35 százaléka, visszatérítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50, illetve 55 százaléka.

Jelen állás az elérhető előleg 50 százalék lesz a pályázatban, de ez még nem biztos – figyelmeztetett Kövesdi Zoltán.

További fontos információk

A GINOP 3.2.2. pályázat felhívásának és mellékleteinek kormányzati egyeztetése még folyamatban van, a fenti információk így nem tekinthetők véglegesnek – hangsúlyozta Kövesdi Zoltán. 

A pályázatot és a kapcsolódó hitelterméket várhatóan júliusban (hó végéig) hirdetik meg a palyazat.gov.hu weboldalon, ami azt jelenti, hogy leghamarabb szeptember elejétől kerülhetnek beadásra a projektek (elektronikusan).

Minden 3.2.2-ben megpályázott üzleti IKT-megoldáshoz legalább 3 árajánlatot be kell nyújtani a támogatási kérelemben.

A támogatási kérelmek elbírálási időtartama hiánypótlással együtt hozzávetőlegesen 45 nap lesz és ehhez jön még a hitelkérelem értékelése az MFB és a közvetítők által, ami átlagosan szintén várhatóan 30-45 napig tarthat. A hitelbírálat párhuzamos lesz a VNT értékeléssel.

Mivel elég nagy a támogatási keret, ezért nem várható, hogy hamar ki fog merülni. A GINOP 3.2.2-ben mintegy 4000 kkv-t terveznek támogatni.

(A cikk illusztrációi Kövesdi Zoltán előadásának diái.)