A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében elindult „Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Az alább letölthető tervezethez kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 24-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A konstrukció az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál – olvasható a tervezetben. Alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése.

A tervezett keretösszeg 23,32 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Mire lehet pályázni?

Meglévő ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős beruházások esetén az önállóan támogatható tevékenységek:

  • Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás.
  • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  • Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

Ki pályázhat?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,
  • nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások, és
  • nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok.