Elindult az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A 2,917 milliárd forint keretösszegű felhívás célja az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése érdekében.

Ki igényelhet támogatást?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek,
 • helyi önkormányzatok,
 • helyi önkormányzatok társulásai,
 • helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaságok, amelyben az önkormányzat/a társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik,
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek,
 • közalapítványok,
 • egyházi jogi személyek vagy
 • egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek,

amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.

Mire lehet fordítani a támogatást?

A felhívás önállóan támogatható az egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúrafejlesztése; ennek keretén belül:

 • felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
 • átalakítás,
 • bővítés,
 • több egészségügyi alapellátásnak helyt adó új épület építése,
 • ingatlankiváltás,
 • funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

A felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

November 18-ig lehet véleményt mondani

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 18-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.