Megszűnik a régiós szint, államtitkár vezeti majd az adóhivatalt. A törvényjavaslat szerint 2016. július 1-jén feláll a pénzügyi ágazati közfelügyelet; változik – többek között – a népegészségügyi termékadóra, a vagyonosodási vizsgálatokra és a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó szabályozás.

Hétfőn jelent meg az Országgyűlés honlapján a „törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról”.

A bürokrácia csökkentése és a folyamatok gyorsítása érdekében szükséges a szervezeti szintek számának csökkentése, a régiós szint megszűntetése. A NAV kormányhivatali státusza megváltozik, a szervezet a jövőben az adópolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működik tovább – áll a javaslat indolásában.

Vezetés

Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének munkáját szakmai területekért felelős helyettes államtitkárok segítik. Az állami adó- és vámhatóság vezetőjének, illetve a helyettes államtitkár munkáját legfeljebb két szakfőigazgató segítheti. A NAV területi szerveit igazgatók vezetik, akiket az állami adó- és vámhatóság vezetője nevez ki. Az igazgatók munkáját igazgatóhelyettesek segít(het)ik.

Jön a pénzügyi ágazati közfelügyelet

Előkészítés alatt áll a pénzügyi ágazati szakmák egészét érintő felügyelet (a pénzügyi ágazati közfelügyelet) létrehozása, amelynek részeként a könyvelők, a könyvvizsgálók mellett az adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles adószakértőkre vonatkozó előírásokat is felülvizsgálják. A jelenlegi előírások, követelmények – az érintett szakemberek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében – szigorodni fognak. A pénzügyi ágazati közfelügyelet várhatóan 2016. július 1-től áll fel.

Vagyonosodási vizsgálat: nem lehet mindig becsülni

A módosítás szerint a vagyonosodási vizsgálatban becslés alkalmazásának az adóhatóság eljárásában kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények, a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, a költségvetést károsító bűncselekmények, a pénzmosás és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt indított büntetőeljárás esetén van helye.

Látvány-csapatsportok támogatása

A javaslat előírja, hogy látvány-csapatsportok támogatása esetén az adózó az alaptámogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül köteles az állami adóhatóság részére bejelenteni. A javaslat ennek megfelelően meghosszabbítja a bejelentési határidőt és a jelenleg hatályos szabályok szerinti 8 napról 30 napra módosítja.

Népegészségügyi termékadó (neta)

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény kiegészül az egészségmegőrző program definíciójával. Az újonnan beiktatott értelmező rendelkezés szerint a törvény alkalmazásában egészségmegőrző programnak minősül az egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenység, akció, program, melyet az adóalany vagy népegészségügyi szerv rendez/szervez.

A törvényjavaslat szerint a neta összegét az adóalanyok csökkenthetik– legfeljebb az egyébként fizetendő adóösszeg 10 százalékáig terjedő mértékben – azon programjaik költségével, melyek célja az egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás megteremtése, propagálása.