Az uniós jogszabályok nemzeti jogba való késedelmes átültetésével kapcsolatos lezáratlan ügyek száma Belgium, Ciprus és Portugália esetében a legmagasabb, Olaszország, Dánia és Magyarország esetében pedig a legalacsonyabb – tájékoztatott az Európai Bizottság.

Csütörtökön tette közzé az Európai Bizottság az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentést, amely bemutatja, mit tett az Európai Bizottság 2017-ben az uniós jog érvényre juttatása érdekében. A bizottság emellett közzétette az egységes piaci eredménytáblát, amelynek tanúsága szerint a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgásának útjában álló akadályok felszámolása a legtöbb területen jól halad, egyes szektorokban azonban a helyzet stagnál, sőt romlik.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2017. évi jelentés

A bizottsági jelentésből kiderül, hogy uniós szinten a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma kismértékben csökkent 2016-hoz képest. 2017-ben a mobilitás és a közlekedés, a környezetvédelem, a pénzügyi stabilitás, a szolgáltatások, valamint a tőkepiacok voltak azok a szakpolitikai területek, amelyeken a legtöbb kötelezettségszegési eljárás indult. Magyarországgal szemben a tavalyi év végén összesen 48 kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban (kilenccel kevesebb, mint egy évvel korábban), ami az uniós átlagnál alacsonyabb szám.

  • Az uniós jogszabályok nemzeti jogba való késedelmes átültetésével kapcsolatos lezáratlan ügyek száma Belgium, Ciprus és Portugália esetében volt a legmagasabb, Olaszország, Dánia és Magyarország esetében pedig a legalacsonyabb. Magyarország vonatkozásában 15 ilyen ügy volt folyamatban 2017 végén.
  • Az uniós jog nem megfelelő átültetését vagy helytelen alkalmazását illetően 2017-ben Spanyolország, Olaszország és Németország esetében volt folyamatban a legtöbb ügy, a legkevesebb pedig Dániában, Máltán és Észtországban. Magyarország vonatkozásában 33 ilyen ügy volt folyamatban a tavalyi év végén.

Az egységes piaci eredménytábla

Az egységes piaci eredménytábla részletes képet ad az EU egységes piacára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 2017-es helyzetéről. Kiértékeli, hogy az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai hogyan alkalmazzák az uniós szabályokat, milyen előrehaladást érnek el a nyitott és integrált piacok létrehozása terén, hogyan kezelik a külföldi munkavállalókat érintő adminisztratív kérdéseket, és miként járulnak hozzá az uniós szintű irányítási eszközök működtetéséhez. Azt is meghatározza, mely területeken van szükség további erőfeszítésekre.

2017-es teljesítményük alapján a tagállamok 152 zöld, 135 sárga és 49 piros lapot kaptak. A lapok színe azt jelzi, hogy a tagállamok mely területeken teljesítettek kiválóan (zöld lap), átlagosan (sárga lap) vagy átlag alatti szinten (piros lap). Az áttekintésből kiderül, hogy előrelépés történt a szakmai képesítések kölcsönös elismerése, az egységes piachoz kapcsolódó szabályok és az egységes piac megfelelő gyakorlati működését támogató eszközök fejlesztése terén. Az eredménytábla előző évi kiadásához képest viszont több piros lapot kellett kiosztani az áruk és szolgáltatások határon átívelő kereskedelme, a közbeszerzési rendszerek igazságossága és a kötelezettségszegési eljárások száma kapcsán.

A bizottság sajtóközleménye itt olvasható.

További olvasnivaló

Éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről

A 2018. évi egységes piaci eredménytábla