Egyes GINOP-pályázatok esetében a kormány megemelte a kedvezményezettek által igényelhető előleg mértékét.

A módosítások korábban meghirdetett felhívásokra is vonatkoznak, így az alábbi – jórészt kiemelt – felhívások esetében emelt előleget lehet igényelni 2016. június 14-től:

 • GINOP-1.3.5-15: Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
 • GINOP-2.2.1-15: Versenyképességi és kiválósági együttműködések
 • GINOP-2.3.2-15: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
 • GINOP-2.3.3-15: Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
 • GINOP-2.3.4-15: Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
 • GINOP-2.3.6-15: ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
 • GINOP-3.1.1-VEKOP-15: Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása
 • GINOP-3.1.3-15: IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása
 • GINOP-3.2.1-15: Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia fejlesztő program kkv-knak
 • GINOP-3.3.1-16: Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése
 • GINOP-3.4.2-VEKOP-15: Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
 • GINOP-3.4.3-VEKOP-15: Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése
 • GINOP-5.1.1-15: Út a munkaerőpiacra
 • GINOP-5.1.2-15: Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
 • GINOP-5.2.1-14: Ifjúsági Garancia
 • GINOP-5.2.5-16: Gyakornoki program – támogató szolgáltatások
 • GINOP-6.1.1-15: Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése
 • GINOP-6.1.2-15: A digitális szakadék csökkentése
 • GINOP-6.2.1-VEKOP-15: Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)
 • GINOP-6.2.2-VEKOP-15: A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése
 • GINOP-6.2.4-VEKOP/16: A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése
 • GINOP-7.1.1-15: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása
 • GINOP-7.1.2-15: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
 • GINOP-7.1.3-15: Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
 • GINOP-7.1.5-16: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

Hamarosan az érintett felhívások „Előleg igénylése” című fejezetét is módosítani fogják.