A megváltozott jogszabályi környezethez igazítást szolgálják azok a jövő januártól hatályba lépő rendelkezések, amelyek a GVH eljárásait szabályozzák. A hatékony versenyjogi jogalkalmazást szolgáló módosítások ugyan nem hoznak alapvető változásokat, de azért tartalmaznak finomhangolásként értékelhető új elemeket.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásaira vonatkozó rendelkezéseket eddig a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) mellett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tartalmazta.

Ennek helyébe lép 2018. január 1-jétől az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). Változik továbbá a GVH eljárásaiban hozott döntésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó szabályozás: szintén 2018. január 1-jén lép hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény.

Idén májusban az Országgyűlés az Ákr. 2017. évi L. törvénnyel történt módosításával a versenyfelügyeleti eljárást – sajátosságaira tekintettel – kivette a hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét betöltő Ákr. hatálya alól, így a versenyfelügyeleti eljárás eljárásjogi szabályozása alapvetően továbbra is a versenytörvényben valósul meg. Vannak továbbá a GVH-nak olyan, a versenyfelügyeleti eljárást megelőző tényfeltáró eljárásai, amelyek nem minősülnek hatósági eljárásnak, így eleve nem tartoznak az Ákr. hatálya alá.

Ugyanakkor a jogrendszer egységessége és a szükségtelen ismétlések elkerülése érdekében azon általános eljárási jogi jogintézmények tekintetében, amelyeknek a versenyjogi jogalkalmazás során is érvényesülniük kell, illetve ahol nem szükséges eltérni az Ákr. rendelkezéseitől, a versenytörvény az Ákr. rendelkezéseit rendeli alkalmazni.

Tehát a megváltozott jogszabályi környezethez kellett hozzáigazítani az eljárási szabályozást. Alapvető változásokról nincs szó, a cél az volt, hogy a 2018. január 1-jét követően is biztosított legyen a hatékony versenyjogi jogalkalmazás.

Mindezek mellett a módosítás tartalmaz új elemeket is (például a vizsgálati kifogás megtételére az eddigi öt helyett nyolc nap áll majd rendelkezésre, a nyilatkozattételre rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása iránti kérelem egyszeri benyújthatóságára vonatkozó korlát megszűnik), ezek azonban finomhangolásként értékelhetők, lényegi változást az eddigiekhez képest nem jelentenek.