2016. január 1-től kiterjesztették azoknak a gazdálkodóknak a körét, akik az éves beszámolójukat a jövőben IFRS alapján készíthetik el a hazai számviteli előírások helyett – hívja fel a figyelmet Héhn Miklós, az RSM Hungary számviteli üzletág vezetője.

A Számviteli törvény (Sztv.) nevesíti, hogy melyek azok a követelmények, amelyeket az áttérni kívánó gazdálkodóknak teljesíteni kell:

  • Rendelkeznie kell egy olyan IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói jelentéssel, amely igazolja az áttérésre való felkészültséget.
  • Az áttérés napjának az IFRS-ek szerint készült éves beszámoló első napjának kell lennie.
  • Az IFRS-ek használatára áttérő gazdálkodónak legkésőbb az áttérés napja előtt 90 nappal be kell jelentenie a NAV illetékes adó- és vámigazgatóságánál és a KSH-nál az áttérést, és a bejelentéshez csatolnia kell a könyvvizsgálói jelentést.
  • A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó gazdálkodók az MNB felé is kötelesek a bejelentést megtenni.

Az Sztv. úgy rendelkezik, hogy a 2016. január 1-től áttérni szándékozó gazdálkodók esetében nem az áttérés napja előtti 90 nappal kell bejelenteni ezt a szándékot, hanem ebben az első évben még 2016. január 15-ig megteheti azt a gazdálkodó. A bejelentést jelenleg a 16T201T jelű adatlap Főlapján a Változásbejelentés (2-es kód) jelölésével és a B06-od oldalon 22. rovat kitöltésével lehet megtenni, ahol közölni kell az új szabályok szerint összeállítandó beszámoló kezdő időpontját is. Ehhez a nyomtatványhoz elektronikus úton történő benyújtás esetén is csatolni kell a már említett könyvvizsgálói jelentést is.

A KSH és az MNB még nem jelentetett meg nyomtatványt a bejelentéssel kapcsolatban, így oda jelenleg kötetlen formában írt levélben lehet ezt megtenni, természetesen a könyvvizsgálói jelentés egy példányát csatolva – zárja bejegyzését Héhn Miklós.