2017. január 1-jétől adómentes az erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem – hívja fel a figyelmet az adóhivatal.

A termőföld haszonbérbe adása alatt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)  2017. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedését kell érteni.

Ehhez kapcsolódóan az Szja tv. 1. számú melléklete kiegészül egy új 9.8. ponttal. Eszerint 2017. január 1-jétől adómentes az erdőnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem. Az adómentesség feltétele, hogy az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján – határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosult adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján – a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama elérje az öt évet.

Ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az öt éves időtartamon belül bármely okból megszűnik – kivéve a szerződő feleken kívül álló okot, és a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását –, akkor a magánszemély köteles a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni – figyelmeztetnek a NAV szakemberei.