Az Európai Bizottság a következő, 2021–2027-re vonatkozó hosszú távú uniós költségvetésben javasolja az InvestEU program létrehozását, amely egy fedél alá hozza az uniós költségvetésből hitelek és garanciák formájában nyújtott finanszírozást.

Az InvestEU összefogja a jelenleg elérhető finanszírozási programok sokaságát, és kibővíti az európai beruházási terv modelljét. Az InvestEU segítségével a bizottság további lendületet ad a munkahelyteremtésnek, a beruházásoknak és az innovációnak – olvasható a brüsszeli testület közleményében.

A bizottság a legfontosabb tudnivalókat „kérdések és válaszok” formában is összefoglalta.

 • Mi az InvestEU?
 • Miért van szükségünk az InvestEU-ra?
 • Hogyan működik majd az InvestEU Alap?
 • Mi a helyzet a jelenlegi helyzethez képest, különösen a végső kedvezményezettek esetében?
 • Mit fog az InvestEU finanszírozni?
 • Ki választja ki az InvestEU projekteket?
 • Mik lesznek az InvestEU támogathatósági kritériumai?
 • Miért szűnik meg az ESBA? Miért nem egy ESBA 3.0 jön létre?
 • Az InvestEU kap-e forrásokat más finanszírozási programokból? Mi fog történni az olyan programokkal, mint a COSME és az InnovFin?
 • Ötvözhető-e az InvestEU finanszírozás más uniós támogatásokkal?
 • Mi lesz a beruházások kockázati profilja? Milyen típusú beruházásokat fog az InvestEU Alap megcélozni a jelenlegi pénzügyi eszközökhöz képest?
 • Mi az InvestEU várható multiplikátor hatása? Hogyan éri el a 650 milliárd euró-t?
 • Miért nyitott az InvestEU Alap más pénzügyi partnerek előtt? Miért nem kizárólag az EBB csoport vesz részt, mint az ESBA esetében?
 • Hogyan pályázhat egy vállalat az InvestEU finanszírozásra?
 • Hogyan biztosítja az InvestEU program a földrajzi egyensúlyt?
 • Mi a helyzet az állami támogatások ellenőrzésével?
 • Ki lesz elszámoltatható a beruházásokért?
 • Milyen szerepet játszik majd az Európai Parlament és a Tanács?
 • Hogyan és mikor kerül sor az InvestEU értékelésére?

Mi az InvestEU?

Az InvestEU program össze fogja fogni a jelenleg az EU-ban a beruházások támogatására rendelkezésre álló különféle uniós pénzügyi eszközök sokaságát, ami a beruházási projektek uniós finanszírozását egyszerűbbé, hatékonyabbá és rugalmasabbá teszi Európában.

Az InvestEU program részét képezi majd az InvestEU Alap, az InvestEU Tanácsadó Platform, valamint az InvestEU Portál. További lendületet fog adni a beruházásoknak, és támogatja az innovációt és a munkahelyteremtést az EU-ban.

Az InvestEU 2021 és 2027 között fog működni, és a Juncker-terv Európai Stratégiai Beruházási Alapjának (ESBA) sikerére épít azáltal, hogy uniós költségvetési garanciát nyújt a beruházások és a finanszírozáshoz való hozzáférés támogatásához az EU-ban. Az InvestEU 650 milliárd euró további beruházást kíván mozgósítani.

Az InvestEU négy szakpolitikai területet fog támogatni: fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizálás; kis- és középvállalkozások; valamint szociális beruházások és készségek. Az InvestEU rugalmas lesz: képes lesz reagálni a piaci változásokra és az idővel változó szakpolitikai prioritásokra.

Az InvestEU Tanácsadó Platform technikai támogatást és segítséget fog nyújtani a projektek előkészítéséhez, fejlesztéséhez, szerkezetének kialakításához és végrehajtásához, beleértve a kapacitásépítést is.

Az InvestEU portál összehozza a befektetőket és a projektgazdákat azáltal, hogy könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát adatbázist kínál.

Miért van szükségünk az InvestEU-ra?

Az európai beruházási feltételek javultak az európai beruházási terv, vagyis a Juncker-terv elindulása óta, a tagállamok által végrehajtott strukturális reformoknak, a kedvezőbb gazdasági helyzetnek és az olyan állami intézkedéseknek köszönhetően, mint az ESBA. Európában azonban még mindig jelentős a beruházási hiány. Az InvestEU folytatni fogja a köz- és magánberuházások mozgósítását az EU-ban, ezáltal kezelve a piac nem megfelelő működését és a növekedést gátló beruházási hiányokat, és elősegítve az uniós szakpolitikai célok elérését, mint például a fenntarthatóság, a tudományos kiválóság és a társadalmi befogadás.

Hogyan működik majd az InvestEU Alap?

Az InvestEU Alap állami és magánberuházásokat fog mozgósítani egy 38 milliárd euró összegű uniós költségvetési garancia révén, amely támogatni fogja a pénzügyi partnerek, mint például az Európai Beruházási Bank Csoport és mások beruházási projektjeit, és növeli kockázatviselési képességüket. A pénzügyi partnerek várhatóan legalább 9,5 milliárd euró kockázatviselési képességet fognak biztosítani. A garanciát 40 százalékban töltik fel, ami azt jelenti, hogy az uniós költségvetésből 15,2 milliárd eurót különítenek el a garanciából történő lehívások esetére.

Az InvestEU Alap pénzügyi partnereken keresztül lesz befektetve. A fő partner az EBB csoport lesz, amely 2015-ös indulása óta sikeresen végrehajtotta és kezelte az ESBA-t. Az EBB csoport mellett az Európában működő nemzetközi pénzügyi intézmények – például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Világbank és az Európa Tanács Bank – és a nemzeti fejlesztési bankok (közös munkacsoportokban együttműködve, hogy legalább három tagállamot lefedjenek) fognak közvetlenül hozzáférni az uniós garanciához.

Az InvestEU Alap minden egyes szakpolitikai terület tekintetében egy tagállami részalappal is rendelkezni fog, ami azt jelenti, hogy a tagállamok kiegészíthetik az uniós garanciát azáltal, hogy a kohéziós politikai alapokból származó forrásaik legfeljebb 5 százalékát önkéntesen átirányítják ezekbe a részalapokba. Így a tagállamok is élvezhetik az uniós garancia és az unió magas hitelminősítésének előnyeit, ami erősíti a nemzeti és regionális beruházásokat.

Mi a helyzet a jelenlegi helyzethez képest, különösen a végső kedvezményezettek esetében?

Egy koherens program létrehozásával kihasználhatóak a méretgazdaságosságból fakadó előnyök. A koherens program nagyobb kockázatdiverzifikációt tesz lehetővé, integráltabb irányítással rendelkezik, és képes az ágazatközi szakpolitikák érvényesítésére, egyetlen szerkezetbe fogva össze különféle eszközöket. A költségvetési garancia – és nem csak a pénzügyi eszközök vagy támogatások – felhasználása segíthet a közpénzek hatásának növelésében. Így kevesebbel többet tudunk tenni.

A jelenlegi programok esetében a végső kedvezményezettek és a pénzügyi közvetítők gyakran bizonytalanok a tekintetben, hogy melyik eszköz a legjobb számukra. A különböző programok keretében különböző támogathatósági, nyomonkövetési és jelentéstételi követelményeket kell kezelniük.

Az InvestEU Alapban egyetlen program lesz, amely erős identitással és a finanszírozási lánc egészére vonatkozó egységes követelményekkel rendelkezik, ami kedvező a végső kedvezményezettek és a pénzügyi közvetítők számára. Központosított jellegének köszönhetően az InvestEU képes lesz a lehető legkisebb mértékre szorítani az átfedéseket, és biztosítani a szinergiákat mind a finanszírozás, mind a tanácsadási szolgáltatások nyújtása során. Az InvestEU Tanácsadó Platform 13 különböző tanácsadó szolgáltatást integrál majd magába, egyablakos ügyintézést kínálva.

Emellett amikor más programokból, például a Horizont Európából, az Egységes piaci programból vagy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó támogatások InvestEU támogatásokkal való vegyítésére kerül sor, a projekt egészére az InvestEU szabályait kell alkalmazni. Ez a mai helyzethez képest jelentős egyszerűsítést jelent.

A befektetési megközelítés és a különböző adósság- és sajáttőke-termékek egy nagy portfólióban történő diverzifikációjának további előnye, hogy kevésbé van szükség céltartalékképzésre az egyes elszigetelt pénzügyi eszközökhöz képest, amelyek esetében minden eszköznek egyedi tartalékösszegekre lenne szüksége.

Mit fog az InvestEU finanszírozni?

Az InvestEU Alap piaci alapú és keresletvezérelt eszköz lesz. Ugyanakkor a szakpolitikákra is tekintettel lesz. A magánbefektetők bevonása a fenntarthatóság, a tudományos kiválóság és a társadalmi befogadás szempontjából is hozzájárul az EU ambiciózus céljai eléréséhez. A beruházások négy szakpolitikai területhez fognak tartozni, amelyek fontos szakpolitikai prioritásokat jelentenek az Unió számára és magas uniós hozzáadott értéket képviselnek: fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizálás; kis- és középvállalkozások (kkv-k) és közepes piaci tőkeértékű vállalatok; valamint szociális beruházások és készségek. A költségvetési garancia a következők szerint oszlik meg a szakpolitikai területek között:

 • fenntartható infrastruktúra: 11,5 milliárd euró,
 • kutatás, innováció és digitalizálás: 11,25 milliárd euró,
 • kkv-k: 11,25 milliárd euró,
 • szociális beruházások és készségek: 4 milliárd euró.

Ezeket az összegeket a bizottság az egyes szakpolitikai területeken legfeljebb 15 százalékkal módosíthatja a változó szakpolitikai prioritásokhoz és a piaci kereslethez való alkalmazkodás érdekében.

Ki választja ki az InvestEU projekteket?

Az InvestEU garancia kiváló minőséget fog képviselni, és csak alapos vizsgálati eljárás után kerül majd odaítélésre. Az ESBA garanciaalaphoz hasonlóan az InvestEU Alapot a bizottság fogja kezelni, a végrehajtáshoz pedig pénzügyi partnerek fognak támogatást nyújtani. Létrejön egy tanácsadó testület, hogy a bizottság az új pénzügyi termékek előkészítése és tervezése során konzultálhasson a pénzügyi partnerekkel és a tagállamokkal a piaci fejlemények nyomon követése és az információk megosztása érdekében.

A bizottság munkatársai lesznek felelősek a javasolt műveletek uniós joggal és szakpolitikákkal való összhangjának ellenőrzéséért. További értékelésre csak az ezen ellenőrzésen átjutó projektek kerülnek. Ezután az előzetes megfelelési vizsgálat után egy projektcsoport biztosítja az átvilágítás minőségellenőrzését, és kitölti az eredménytáblát. Valamennyi végrehajtó partner felkérést fog kapni, hogy e célból küldjenek banki és kockázatkezelési szakértőket a bizottsághoz. E szakértők nem fognak a származási intézményeik által benyújtott projekteken dolgozni az összeférhetetlenség megelőzése érdekében.

Végezetül nyílt eljárásban kiválasztott és az uniós költségvetésből fizetett szakértőkből álló független beruházási bizottság fogja jóváhagyni a végrehajtó partnerek javaslatát a finanszírozási és beruházási műveletekhez az uniós garancia felhasználásáról, a végrehajtó partner által benyújtott átvilágítás és a projektcsapat által készített eredménytábla alapján. Minden egyes szakpolitikai területnek lesz egy beruházási bizottsága, a következetesség biztosítása érdekében pedig néhány szakértő minden bizottságban részt fog venni.

Mik lesznek az InvestEU támogathatósági kritériumai?

A támogathatósági kritériumokat a költségvetési rendelet határozza meg. Az InvestEU projekteknek

 • kezelniük kell a piaci vagy a beruházási hiányosságokat és gazdaságilag életképesnek kell lenniük,
 • uniós támogatásra kell szorulniuk az induláshoz,
 • multiplikátor hatást kell elérniük és lehetőség szerint magánbefektetéseket kell bevonniuk, és
 • segíteniük kell az EU szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításában.

Miért szűnik meg az ESBA? Miért nem egy ESBA 3.0 jön létre?

Az ESBA 2015 júliusában indult a beruházások fellendítése és a gazdasági növekedés és foglalkoztatás ösztönzése érdekében az EU-ban, amikor Európa még mindig kilábalóban volt a pénzügyi és gazdasági válságból. Az eredeti tervek szerint a hatás maximalizálása érdekében rövid, 2018 júliusáig tartó lett volna a beruházási időszak. Az ESBA-t sikere miatt 2017 decemberében kibővítették és meghosszabbították. Beruházási időszaka jelenleg 2020 végéig tart, ami egyben a jelenlegi többéves pénzügyi keret vége. 2020 után nem lehet új beruházásokat indítani az ESBA keretében, de – a legtöbb uniós pénzügyi eszközhöz hasonlóan – a kötelezettségek jóval tovább tartanak.

Az InvestEU program az ESBA sikerére épít, és ugyanezt a modellt követve munkahelyeket fog teremteni és támogatni EU-szerte.

Az InvestEU kap-e forrásokat más finanszírozási programokból? Mi fog történni az olyan programokkal, mint a COSME és az InnovFin?

Az InvestEU Alap számos finanszírozási eszközt fog össze egyetlen, erős márkaként. Az InvestEU Alap nem csupán a meglévő eszközök – például a COSME és az InnovFin – célkitűzéseit fogja átvenni, de az egységes InvestEU Alap méretének és hatékonyságának köszönhetően még inkább fellendítheti a beruházásokat. Az InvestEU Alap négy szakpolitikai területe az EU számára stratégiai jelentőségű területekre helyezik a hangsúlyt, a kisvállalkozások számára elkülönített 11,25 milliárd euró garanciával, és a kutatásra, az innovációra és a digitalizálásra elkülönített további 11,25 milliárd euróval. A jövőbeli eszközök pontos belső összetételét a beruházási iránymutatások határozzák majd meg, amelyeket a bizottság fog felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában elfogadni az InvestEU-ról szóló politikai megállapodás megszületése után.

Ötvözhető-e az InvestEU finanszírozás más uniós támogatásokkal?

Igen. Bizonyos esetekben szükség lehet az elegyítésre a beruházások megtámogatása érdekében, hogy kezelni lehessen bizonyos piaci hiányosságokat vagy beruházási hiányokat. Az InvestEU Alap kombinálható a központilag irányított uniós költségvetésből vagy az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréből (ETS) finanszírozott támogatásokkal vagy pénzügyi eszközökkel. Ezek a kombinációk előnyökkel járhatnak a projektgazdák számára olyan ágazatokban, mint a közlekedés, a kutatás és a digitális kutatás. Amikor egy projekt uniós támogatásokat és az InvestEU-t is igénybe vesz, az InvestEU szabályai a teljes projektre vonatkozni fognak. Ez egy egységes szabálykönyvet és jelentős egyszerűsítést jelent.

Mi lesz a beruházások kockázati profilja? Milyen típusú beruházásokat fog az InvestEU Alap megcélozni a jelenlegi pénzügyi eszközökhöz képest?

Az InvestEU Alap gazdaságilag életképes projekteket fog megcélozni olyan területeken, ahol piaci vagy beruházási hiányosságok állnak fenn. Az InvestEU Alap eszközei arra fognak törekedni, hogy kereskedelmi finanszírozást vonzzanak a műveletek és a kedvezményezettek széles köréhez, és csak olyan projekteket támogassanak, amelyek esetében az InvestEU Alap támogatása nélkül a finanszírozást egyáltalán nem vagy nem a szükséges feltételek szerint lehetne megszerezni. Egyes területeken magasabb kockázatú projekteket is célozni fog.

Emellett az InvestEU nagyobb hangsúlyt fektet a szociális beruházásokra és a készségekre. A jelenlegi többéves pénzügyi keretben a szociális ágazat költségvetési garanciáira és pénzügyi eszközeire elkülönített összeg 2,2 milliárd eurót tesz ki, míg az InvestEU az uniós garanciából 4 milliárd eurót különít el e szakpolitikai terület számára, vagyis csaknem megkétszerezi a jelenleg elérhető összeget.

Mi az InvestEU várható multiplikátor hatása? Hogyan éri el a 650 milliárd euró-t?

Mivel az InvestEU magasabb kockázatú innovációs projekteket és kkv-kat céloz meg, valamint nagyobb hangsúlyt fektet az uniós szakpolitikai célkitűzésekre, valamivel konzervatívabb multiplikátorhatást várunk, mint az ESBA esetében: 15 helyett 13,7-et.

Az InvestEU számára előirányzott 15,2 euró milliárd euró-ós költségvetés lehetővé teszi a bizottság számára, hogy 38 milliárd euró összegű garanciát nyújtson, 40 százalékos céltartalékot képezve, Emellett a pénzügyi partnerek várhatóan bizonyos forrásokkal – a becslések szerint összesen 9,5 milliárd euróval – hozzájárulnak majd az egyes ügyletekhez, így a végösszeg 47,5 milliárd euró körül lesz. Ezt aztán minden pénzügyi partner tőkeáttétellel tovább erősíti, ami azt jelenti, hogy a garanciaösszegnél többet tudnak majd kölcsönözni. Végezetül, minden InvestEU által támogatott projekt vonzani fog más magán- és állami befektetőket, amint azt a Juncker-terv esetében is láttuk, és arra számítunk, hogy a beruházások teljes összege 650 milliárd euró-t fog kitenni.

Miért nyitott az InvestEU Alap más pénzügyi partnerek előtt? Miért nem kizárólag az EBB csoport vesz részt, mint az ESBA esetében?

Tekintettel az EU közbankjaként betöltött szerepére, az összes tagállamban való működési képességére, valamint az ESBA irányításában szerzett tapasztalataira, továbbra is az Európai Beruházási Bank (EBB) csoport marad a bizottság fő pénzügyi partnere az InvestEU keretében. Emellett a tagállamok nemzeti és regionális fejlesztési bankjai, valamint más olyan intézmények is feltételektől függően pénzügyi partnerekké válhatnak, amelyek speciális szakértelmet és tapasztalatot kínálhatnak.

Az uniós garancia igénybevétele lehetőségének más intézmények előtti megnyitását az a tény indokolja, hogy léteznek más olyan tapasztalt potenciális pénzügyi partnerek az EU-ban, amelyek különleges pénzügyi vagy ágazati szakértelemmel, helyi piacukról fokozott ismeretekkel vagy nagyobb kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy egyes területeken megosszák az EU-val a kockázatot. Ez a megközelítés kibővíti és diverzifikálja a projektek sorát, és növeli a végső kedvezményezettek potenciális körét.

A bizottság biztosítani kívánja, hogy az InvestEU kedvezményezettjei a lehető legjobb támogatást kaphassák, és a lehető legkönnyebben juthassanak hozzá. Az InvestEU Alap tehát nyitva fog állni más intézmények, multilaterális vagy legalább három tagállamot lefedő nemzeti intézménycsoportok előtt is.

Hogyan pályázhat egy vállalat az InvestEU finanszírozásra?

A projektgazdáknak közvetlenül az EBB-hez, nemzeti vagy regionális fejlesztési bankjukhoz, vagy más pénzügyi partnerek – például az EBRD, a Világbank vagy az Európa Tanács Bank – nemzeti irodáihoz kell fordulniuk. Ebben a szakaszban a pénzügyi partnerek az uniós garancia iránti kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot nyújtanak be a bizottsághoz. A kkv-knak továbbra is azoknál a helyi kereskedelmi vagy állami bankoknál kell pályázniuk, amelyek pénzügyi termékei az uniós garancia hatálya alá tartoznak országukban vagy régiójukban. A helyi közvetítő tájékoztatja őket arról, ha egy adott finanszírozási programot az InvestEU Alap finanszíroz.

Hogyan biztosítja az InvestEU program a földrajzi egyensúlyt?

Az InvestEU programot úgy alakították ki, hogy valamennyi tagállam számára előnyös legyen, függetlenül annak pénzügyi piacának méretétől és fejlettségétől. Az egyéb pénzügyi partnereken történő hozzáférésnek lehetővé kell tenni az Alap számára, hogy – az ESBA-hoz képest – jobban kiszolgálhassa a helyi igényeket, és hogy kiegészítse az uniós finanszírozás egyéb forrásait a megosztott irányítás keretében. Az InvestEU Tanácsadó Platform keretében nyújtott technikai segítségnyújtás kezeli a kohéziós országok piacainak sajátosságait, és hozzájárul a tervezett projektek kiépítéséhez.

A garancia nemzeti és regionális fejlesztési bankok számára történő megnyitásának célja annak jobb megértése, hogy hol vannak a finanszírozási igények és hogyan lehet őket a legjobban kezelni. Az InvestEU javaslat szerint bármely uniós garanciával fedezett pénzügyi terméknek legalább három országra kell kiterjednie. Ez megköveteli, hogy a nemzeti és regionális fejlesztési bankok működjenek együtt közös termékek kifejlesztése terén, ami a legjobb gyakorlatok és szakértelem nemzetközi cseréjét fogja eredményezni.

Végezetül az InvestEU Tanácsadó Platform átfogó projektfejlesztési támogatást fog nyújtani. Kapacitásépítési támogatást fog nyújtani szervezeti kapacitás fejlesztéséhez és árjegyzési tevékenységek elősegítéséhez, valamint az ágazati szereplők együttműködéséhez. A cél a támogatható kedvezményezettek potenciális számának kezdő piaci szegmensekben való bővítése feltételeinek megteremtése, különösen akkor, ha az egyes projektek kis mérete jelentősen növeli az ügyleti költségeket a projekt szintjén.

Mi a helyzet az állami támogatások ellenőrzésével?

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok elengedhetetlenek a hatékony verseny biztosításához, hogy a fogyasztók és a vállalkozások tisztességes árakon szélesebb választékhoz férjenek hozzá az egységes piacon. Ugyanakkor annak érdekében, hogy InvestEU célkitűzéseink alkalmasak legyenek a piaci hiányosságok kezelésére és magánberuházásokat mozgósítsanak, egyszerűnek kell lennie a tagállami pénzek – amelyek állami támogatást tartalmazhatnak, és amelyekre vonatkozhatnak az állami támogatásra vonatkozó szabályok – és a bizottság által központilag kezelt, állami támogatásnak nem minősülő uniós források összekapcsolása.

Az ilyen közös finanszírozásra vonatkozó államitámogatás-jóváhagyási folyamat további egyszerűsítése érdekében a bizottság javaslatot tett az állami támogatások uniós ellenőrzéséről szóló tanácsi rendeletek módosítására, amely javaslatot most a Tanácsnak jóvá kell hagynia. Amennyiben elfogadásra kerül, e rendelet javasolt kiterjesztése lehetővé tenné a bizottság számára, hogy mentesítse az InvestEU Alapon keresztül csatornázott vagy általa támogatott tagállami finanszírozást az ilyen beavatkozások végrehajtás előtt a bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó kötelezettség alól. A tagállami finanszírozást az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetőnek fogják nyilvánítani, amennyiben bizonyos egyértelmű feltételek teljesülnek. A bizottság javaslata így biztosítja, hogy az állami támogatási szabályok elősegíthessék az InvestEU Alap zökkenőmentes lehívását. Ez hű a Juncker-bizottság szellemiségéhez, amely már gondoskodott arról, hogy az állami támogatás 97 százaléka a bizottság közreműködése nélkül végrehajtható legyen.

Ki lesz elszámoltatható a beruházásokért?

Az InvestEU-ban a pénzügyi partnerek felelősek lesznek az InvestEU Alap finanszírozási és beruházási műveleteiért, mivel az irányító testületeik hozzák a végső döntést a finanszírozásról.

A független külső szakértőkből álló beruházási bizottság jóváhagyja az Európai Beruházási Alap keretében nyújtott uniós garancia felhasználását, hogy a pénzügyi partner végső döntését megelőzően támogassa ezeket a műveleteket.

Milyen szerepet játszik majd az Európai Parlament és a Tanács?

Az Európai Parlament és a Tanács társjogalkotói és költségvetési hatósági kettős minőségükben határoznak az InvestEU programról.

A költségvetési hatósághoz benyújtott éves jelentések révén és a mentesítési eljárás keretében fogják felügyelni az InvestEU Alap végrehajtását.

A bizottság azt is javasolja, hogy az InvestEU program végrehajtását értékeljék időközileg és visszamenőlegesen. Az értékelések következtetéseit közlik az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy azok kellő időben becsatornázódjanak a döntéshozatali eljárásba.

Hogyan és mikor kerül sor az InvestEU értékelésére?

Az éves jelentések mellett az uniós garancia felhasználását készül egy időközi értékelés 2025 szeptemberéig és egy végső értékelés.