A harmadik negyedévben az internetszolgáltatásból származó nettó árbevétel 50,0 milliárd forint volt, ami folyó áron 8,3 százalékos éves növekedést jelent – tájékoztatott a KSH.

Az internetpiac dinamikus bővülése tovább folytatódott, az előfizetések száma 2016 III. negyedév végén meghaladta a 8,7 milliót, ami 10 százalékkal volt több a 2015 azonos időszakinál – olvasható a KSH „Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2016. III. negyedév” című kiadványában.

A több éve tartó lendületes fejlődés mögött a szolgáltatók gyors alkalmazkodása a technológiai változásokhoz, az okostelefonok terjedése és a folyamatos árverseny állnak. A piac koncentráltsága magas: az előfizetések több mint 96 százalékát 10 szolgáltató biztosította. A vizsgált időszakban az internet-előfizetések 81 százaléka volt egyéni, míg 19 százaléka üzleti. Ez az előző év azonos időszakához képest nem változott.

2008 III. negyedévében az internet-előfizetések száma 2,2 millió volt, 2016 III. negyedévéig 6,5 millióval, azaz évente átlagosan 22 százalékkal bővült. Ezen belül a 2012 I. negyedévétől nagyobb részaránnyal rendelkező mobilinternet-előfizetések száma ezt meghaladóan, évente átlagosan 42 százalékos mértékben nőtt.

2016 III. negyedévében a vezeték nélküli szegmens 12 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ehhez jelentősen hozzájárult az egyre inkább megfizethető mobilinternet-előfizetések száma, amely szintén 12 százalékkal növekedett. Az összes internet-előfizetés 68 százaléka mobilinternet volt, részaránya egy év alatt 1,4 százalékponttal nőtt.

2016 III. negyedév végén a vezetékes internet-előfizetések száma 5,5 százalékkal növekedett 2015 azonos időszakához képest. Ezen belül a legjelentősebb technológia, az 51 százalékos részarányt képviselő kábelhálózatos előfizetések száma 5,8, az optikai hálózatosé 17 százalékkal nőtt, az xDSLelőfizetéseké alig változott (–0,5 százalék) előző év azonos időszakához képest. A szélessávú vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internet-előfizetések aránya (31 százalék) – az előfizetésszám növekedése ellenére – egy év alatt 1,3 százalékponttal csökkent.

2016 III. negyedévében az előfizetők vezetékes interneten keresztüli letöltési forgalma (383 ezer terabyte) 34, a feltöltési forgalma (149 ezer terabyte) pedig 12 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A letöltési forgalom közel 2,6-szerese volt a feltöltési adatforgalomnak. A mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 20,1 ezer terabyte volt, 40 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A gördülő négy negyedév adatai szerint (2015. IV. negyedévtől 2016. III. negyedévig) a mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 35 százalékkal nőtt az előző időszakhoz képest.

Az előfizetések 25 százaléka a 2 Mbit/s alatti, 29 százaléka pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességi tartományba8 tartozott a vizsgált időszakban. A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományokba (legalább 30 Mbit/s) az előfizetéseknek a 20 százaléka tartozott. A vezetékes internet terén minőségi fejlődés is történt: 2016 III. negyedévében jelentős mértékben (4 százalékponttal) eltolódtak az előfizetések a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába az előző év azonos időszakához képest.

2008 III. negyedévében az internet-előfizetésekből származó nettó árbevétel 36,5 milliárd forint volt, 2016 III. negyedévéig 13,5 milliárd forinttal, azaz évente átlagosan 4,3 százalékkal bővült. Ezen belül a kisebb részaránnyal rendelkező mobilinternet-hozzáférésből származó árbevétel évente átlagosan 18 százalékos mértékben nőtt.

2016 III. negyedévében az internetszolgáltatásból származó nettó árbevétel 50,0 milliárd forint volt, folyó áron 8,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az akciók és a díjak mérséklődése ellenére az árbevétel változása nagyjából követte az előfizetés-szám dinamikusabb bővülését. Az internetszolgáltatásokból származó árbevétel 40 százaléka a mobilinternetes előfizetésekből képződött, ami 8,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szélessávú vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internetszolgáltatások árbevételének (25,3 milliárd forint) aránya 51 százalék volt, ami 1,2 százalékponttal csökkent egy év alatt.