2017 végére közel 9,5 millióra nőtt az internet-előfizetések száma, aminek 69 százaléka mobilinternet-előfizetés volt – tájékoztatott a statisztikai hivatal.

  • Az előfizetések száma 2017 végén közel 9,5 millió volt, és 5,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
  • A piac koncentráltsága magas: az előfizetések több mint 96 százalékát 10 szolgáltató biztosította.
  • Az internet-előfizetések 80 százalékát egyéni, 20 százalékát üzleti szerződések adták, az előbbiek részaránya 1 százalékponttal csökkent, az utóbbiaké ugyanilyen mértékben növekedett az előző év azonos időszakához képest.
  • 2017 egészében az internetszolgáltatásból keletkezett 221 milliárd forint nettó árbevétel folyó áron 13 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.

A 2008. I. negyedév végi 2 millió internet-előfizetés 2017. IV. negyedév végéig 7,5 millióval, azaz negyedévenként átlagban 4,1 százalékkal bővült. Ezen belül a mobilinternet-előfizetések száma ezt meghaladóan, negyedévente átlagosan 7,4 százalékos mértékben nőtt, így 2012 I. negyedévétől már ezek tették ki az internet-előfizetések nagyobb hányadát – olvasható a KSH „Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2017. IV. negyedév” című friss kiadványában.

A több éve tartó lendületes fejlődés mögött a szolgáltatók technológiai változásokhoz való gyors alkalmazkodása, az okostelefonok elterjedése és a folyamatos árverseny áll.

2017. IV. negyedév végén a vezeték nélküli szegmens 5,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest, amit elsősorban az egyre inkább megfizethető mobilinternet-előfizetések ezzel megegyező 5,7 százalékos növekedése eredményezett. Az összes internet-előfizetés 69 százalékát a mobilinternet tette ki.

Technológia

2017. IV. negyedév végén a vezetékesinternet-előfizetések állománya (2,8 millió) 4,7 százalékkal haladta meg a bázisidőszakit. Ezen belül a legjelentősebb technológia az 50 százalékos részarányú kábelhálózatos előfizetéseké, amelyek száma 4,0, az optikai hálózatoké 19 százalékkal nőtt, míg az xDSLelőfizetéseké 3,4 százalékkal csökkent. Az internet-előfizetéseken belül az xDSL-, az optikai és a kábelhálózaton vett előfizetések együttes aránya (29 százalék) egy év alatt gyakorlatilag nem változott.

Adatforgalom

2017 IV. negyedévében az előfizetők vezetékes interneten keresztüli le(581 ezer terabyte) és feltöltési forgalma (248 ezer terabyte) 29, illetve 30 százalékkal, míg a mobilinterneten bonyolított (39 ezer terabyte) adatforgalom egy év alatt 72 százalékkal növekedett. 2017 egészében a mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 68 százalékkal meghaladta a 2016. évit.

Sávszélesség

2017. IV. negyedév végén a vezetékes előfizetések 19 százaléka a 2 Mbit/s alatti, 28 százaléka pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességi tartományba tartozott (az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1994-es számú „Az internet- és televízió-szolgáltatás évközi adatai” című adatgyűjtése alapján). A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok (legalább 30 Mbit/s) az előfizetések 32 százalékát foglalták magukba.

2017-ben a vezetékes internet területén egy év alatt minőségi fejlődés is történt: az előfizetések 12 százalékponttal eltolódtak a kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományok irányába.

Bevétel

2017 IV. negyedévében az internetszolgáltatások nettó árbevétele 58 milliárd forint volt, folyó áron 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az árbevétel változása számottevően meghaladta az előfizetésszám bővülését. Az internetszolgáltatások árbevételének 46 százaléka a mobilinternetes előfizetésekből adódott, ami 33 százalékkal haladta meg a 2016. október–decemberit. Az internetelőfizetések nettó árbevételéből a szélessávú, vezetékes (kábeltévés, optikai és xDSL-előfizetés együtt) internetszolgáltatások (27 milliárd forint) 47 százalékos arányt képviseltek, az egy évvel korábbinál 4,4 százalékponttal kevesebbet.

2008 I. negyedévében az internet-előfizetésekből 34 milliárd forint nettó árbevétel származott, ami 2017. IV. negyedévig 24 milliárd forinttal, azaz negyedévente átlagosan 1,4 százalékkal nőtt. Ezen belül a kisebb részaránnyal rendelkező mobilinternet-hozzáférésből származó árbevétel negyedévente átlagosan 5,4 százalékkal bővült.

2017 egészében az internetszolgáltatásból keletkezett 221 milliárd forint nettó árbevétel folyó áron 13 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A mobilinternet-hozzáférésből származó árbevétel folyó áron 28 százalékkal meghaladta a 2016. évit.