Az iLex Systems Zrt. és együttműködő partnerei által indított jogi technológiai sorozat új cikkében dr. Avornicului Mihai-Constantin, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Karának adjunktusa arról ír, hogy az informatika robbanásszerű fejlődése miként hat a jogi felsőoktatásra.

A történelem folyamán az ember mindig megteremtette azokat a kommunikációs eszközöket, amelyekre fejlettsége adott szintjén szüksége volt. A társadalom a huszadik században jutott el a fejlettségének arra a szintjére, amelyen az információs kapcsolatok a társadalom „tudatalattijából” a felszínre törtek. Megváltozott az információ szerepe, robbanásszerűen megnőtt az információ termelése, előállítása és ennek következtében fejlődésnek indult az információ továbbítás technikája. Így történt ez a jog terén is. Számos új jogág jelent meg és a jogszabályok behálózták az élet minden fontos területét.

Mára a felsőoktatás legtöbb alap- és mesterképzésén találkozunk különböző alapozó jogi tárgyakkal. Ezen tárgyak bevezetést nyújtanak a hallgatóknak a jog világába, akik különböző területeken szereznek szakképesítést. A legtöbb esetben, mivel alapozó tárgyról van szó, több jogág alapjait sajátítják el a hallgatók. Rengeteg új fogalomról lévén szó, a hallgatók nem nagy érdeklődéssel vesznek részt az órákon – főleg, ha az óra csupán információ-közlésről szól.

A legfontosabb kérdés ma: Hogyan lehet a jogot modern eszközökkel oktatni? Elegendő-e a jogszabályokat egy PowerPoint vagy Prezi prezentációba bevágni? A válasz az, hogy nem, mivel a jogszabályok nagyon hamar módosulnak és egy gyakorló szakember tisztában kell legyen az éppen hatályossal.

Saját magam is tapasztaltam az információ gyors változását idén januárban, mikor szabadságra mentem és előtte letöltöttem a mobilomra az éppen hatályos romániai Munka Törvénykönyvét és a hozzá tartozó jogszabályokat. Mikor a szabadság lejárt, azt tapasztaltam, hogy hatályba lépett az 1/2016-os törvény, amely kiegészíti és módosítja a 62/2011-es Szociális dialógusról szóló törvényt, amely a munkajoghoz kapcsolódik.

Beláthatjuk tehát, hogy szükséges egy olyan applikáció, amely segítségével mindig követni lehessen az éppen hatályos jogszabályokat. Viszont ez még nem elegendő. A fő probléma az, hogy a „legfrissebb” jogszabály nem tartalmazza a teljes hatályos szöveget, hanem csak azokat a cikkejeket, amelyek módosultak vagy újonnan bekerültek. Így szükséges egy olyan applikáció fejlesztése, amely a számára megadott weboldalakból és jogi adatbázisokból „összerakja” a hatályos jogszabályt teljes egészében.

Egy másik, de igen hasznos és sok időt megtakarító applikáció pl. az lenne, hogyha a kereső személy szóban feltenné a kerdést és az megadná neki a megfelelő választ és azt a szakaszt a jogszabályból, amelyre a válasz épül.

Például egy könyvelő megkérdezhetné, hogy legtöbb hány nap betegszabadságot adhat a háziorvos egy alkalmazottnak egy évben. Ezt a Munka Törvénykönyve nem tartalmazza, hanem csak sajátos jogszabályok. Az applikáció a mesterséges intelligencia technikáival választ adhatna ilyen jellegű kérdésekre.

Mivel a hallgatók nagy része naponta igen sok időt tölt a mobiltelefonján vagy tablettjén, szükségesnek látom egy olyan applikáció fejlesztését, amelyet kifejezetten a jogi oktatásban fel lehetne használni. Így az eddig unalmasnak vélt jog érdekessé válna. A hallgatók akár egyénileg, akár csoportosan különböző jogeseteket tudnának megoldani, fogalmakat ismernének meg, hogy majd, amikor gyakorló szakemberekké válnak, tudják mit, hol és hogyan kell, hogy keressenek. Egy ilyen applikáció használható lenne a nap bármelyik órájában és végigkövethető lennének általa az éppen esedékes határidők is.

A jogi felsőoktatási trend tehát mindenképpen olyan innovatív alkalmazások, applikációk fejlesztése, használata, amelyek különböző mobil platformokon futnak és mind a hallgatók, mind a gyakorló szakemberek használhatnak.

Dr. Avornicului Mihai-Constantin
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar adjunktusa
kérdések/észrevételek: ilex@ilexsystems.com