A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Innovációs voucher” című (GINOP-2.1.4-15) felhívás.

A meghirdetéskor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-1000 db. A támogatási kérelmeket 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehet benyújtani. (Amennyiben a keret hamarabb kimerül, a felhívást fel fogják függeszteni – olvasható a tájékoztatóban.)

A felhívás célja, hogy kis- és középvállalkozásnak

  • innovációs tanácsadás (a tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés) és
  • innovációs támogató szolgáltatások (irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából)

igénybevételéhez nyújtson támogatást.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

  • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

További részletek a csatolt Felhívásban.

Attachments