Az Európai Bizottság közreadta az európai innovációs eredménytábla, a regionális innovációs eredménytábla és az Innobarométer 2016. évi adatait.

A vizsgált időszakban az EU csökkentette hátrányát Japánnal és az USA-val szemben, Svédország visszaszerezte vezető pozícióját az unión belül, a legnagyobb mértékű fejlődést pedig Lettország érte el az innováció terén.

Magyarország a „visszafogott innovátorok” kategóriájába került, igaz, hét EU-tagállamot – Romániát, Bulgáriát, Horvátországot, Litvániát, Lettországot, Lengyelországot és Szlovákiát – így is sikerült megelőzni.

Az országkódok feloldása: AT: Ausztria; BE: Belgium; BG: Bulgária; CZ: Csehország; CY: Ciprus; DE: Németország; DK: Dánia; EE: Észtország; EL: Görögország; ES: Spanyolország; FI: Finnország; FR: Franciaország; HR: Horvátország; HU: Magyarország; IE: Írország; IT: Olaszország; LT: Litvánia; LU: Luxemburg; LV: Lettország; MT: Málta; NL: Hollandia; PL: Lengyelország; PT: Portugália; RO: Románia; SE: Svédország; SI: Szlovénia; SK: Szlovákia; UK: Egyesült Királyság.

A jelentések fő megállapításai

  • Svédország újra átvette a vezetést az innováció területén, utána sorrendben Dánia, Finnország, Németország és Hollandia következik.
  • Az egyes innovációs színtereket tekintve a következő országok a befutók: Svédország a humánerőforrások és a tudományos kutatás színvonala terén; Finnország a pénzügyi keretszabályozás terén; Németország az innovációs célú magánberuházások terén; Belgium az innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködések terén; Írország a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége terén.
  • Az innováció szempontjából a leglátványosabb fejlődést Lettország, Málta, Litvánia, Hollandia és az Egyesült Királyság könyvelhette el.
  • A mérsékelten innovatív országokban is működnek regionális innovációs központok: külön említést érdemel Piemonte és Friuli-Venezia régió Olaszországban, a Baszkföld Spanyolországban, valamint Pozsony és vonzáskörzete Szlovákiában.
  • Általánosságban véve egy ország sikeres innovációs teljesítményének szempontjából a legfontosabb tényezők, hogy létezzen egy kiegyensúlyozott innovációs rendszer, amely megfelelően ötvözi a köz- és a magánberuházásokat, hogy a vállalkozások hozzanak létre hatékony innovációs partnerségeket egymással és a tudományos világ képviselőivel, s mindennek az előfeltételeként legyen magas színvonalú oktatás és kutatás. Fontos, hogy az innovációnak kézzelfogható eredményei legyenek a gazdaságban, ami az innovatív termékek értékesítését és exportját, valamint a foglalkoztatást illeti.
  • A kulcsfontosságú alaptechnológiákra – különösen a fejlett anyagokra, az ipari biotechnológiára, a fotonikára és a gyártási csúcstechnológiákra – való szakosodás növeli a régiók innovációs eredményét.
  • A következő két évben az EU innovációs teljesítménye várhatóan javulni fog. A vállalkozások többsége az innovatív tevékenységekre irányuló befektetések szintjének fenntartását vagy növelését tervezi az elkövetkező évben, míg Romániában, Máltán és Írországban van a legnagyobb esély az innovációs beruházások fokozására.