Svédország továbbra is az első számú innovátor az EU-ban, Litvánia, Málta, Hollandia, Ausztria és az Egyesült Királyság a leggyorsabban növekvő innovátorokká vált – derül ki az Európai Bizottság által közzétett innovációs eredménytáblából.

Magyarország a tagállamok rangsorában lejjebb csúszott: míg 2016-ban a 21., az idén már csak a 23. helyet foglalja el a 28-ból.

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az uniós ipar továbbra is innovatív, de még mindig elmarad a globális vezető innovátorokhoz képest. A globalizáció és a gyors technológiai változások korában az innováció továbbra is kulcsfontosságú az európai gazdaság és az európai polgárok jólétének támogatása érdekében. A bizottság induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezése, valamint új európai készségfejlesztési programja elősegíti egy olyan ökoszisztéma további fejlesztését, amely teret enged az innováció fokozásának.”

Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „Az eredménytábla megmutatja, hogy még mindig van tennivaló a kutatás és az innovációs teljesítmény fejlesztése érdekében. Épp ezért az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának keretében, az Európai Innovációs Tanácson mint kísérleti projekten keresztül fokozottan támogatjuk az áttörő innovátorokat.”

Magyarország a „mérsékelten innovatív” tagállamok közé került, az eredménytábla szerint 28-ból a 23. helyen áll (2016-ban még hét tagállamot sikerült megelőzni).

Az országkódok feloldása: AT: Ausztria; BE: Belgium; BG: Bulgária; CZ: Csehország; CY: Ciprus; DE: Németország; DK: Dánia; EE: Észtország; EL: Görögország; ES: Spanyolország; FI: Finnország; FR: Franciaország; HR: Horvátország; HU: Magyarország; IE: Írország; IT: Olaszország; LT: Litvánia; LU: Luxemburg; LV: Lettország; MT: Málta; NL: Hollandia; PL: Lengyelország; PT: Portugália; RO: Románia; SE: Svédország; SI: Szlovénia; SK: Szlovákia; UK: Egyesült Királyság.

A 2017-es európai innovációs eredménytábla a következőkről tanúskodik:

  • Svédország újra élen jár az innováció területén az EU-ban; utána sorrendben Dánia, Finnország, Hollandia, az Egyesült Királyság – amely most először került a vezető innovátorok közé – és Németország következik.
  • Az innováció egyes területeit tekintve a következő országok a befutók: Dánia – emberi erőforrások és innovációbarát környezet; Luxemburg – a vonzó kutatási rendszerek és szellemi tulajdon; Finnország – a finanszírozás és támogatás; Németország – a vállalati beruházások; Írország – az innováció által a kkv-k számára és a foglalkoztatásra gyakorolt hatások; Belgium – innovációs hálózatok és az innovációs célú együttműködés; Egyesült Királyság – az értékesítésre gyakorolt hatások.
  • A regionális innovációs eredménytábla megmutatja, hogy mérsékelten innovatív országokban is működnek regionális innovációs központok: Prágában (Cseh Köztársaság), Pozsonyban (Szlovákia) és Baszkföldön (Spanyolország).
  • Az innovációs teljesítmény leginkább a nemzetközi publikációkban való részvétel, a széles sávú internet elterjedése, az egyetemi végzettséggel és doktori fokozattal rendelkezők száma és az ikt-képzés terén nőtt.
  • A kockázatitőke-befektetés és az innovációkat bevezető kkv-k aránya erős hanyatlást mutat.
  • A következő két évben az innovációs teljesítmény várhatóan 2 százalékkal fog nőni.

A 2017-es eredménytábla kifinomultabb módszertant alkalmaz, amely jobban megragadja a készségekbe, digitális felkészültségbe, vállalkozásokba és az állami-magán innovációs partnerségekbe fektetett beruházásokat. Annak érdekében, hogy időben nyomon követhető legyen a teljesítmény változása, az új módszertant a korábbi évek adataira is alkalmazták (az összehasonlítást lásd feljebb). Az eredménytábla ezenfelül útmutatót is tartalmaz az országok és régiók közötti strukturális különbségek elemzéseinek és összehasonlításainak fejlesztéséhez.